Diginatiivius on yrityskulttuurin evoluutio

Meillä on työmarkkinoilla loistava tulevaisuus. Olemme syntyneet digitaaliseen maailmaan, jossa kulttuureilla ei ole rajoja. Maailmaan, jossa teknologia ja ihmiset integroituvat yhdeksi. Yritykset palkkavat meitä ratkaisemaan digitalisoitumisen haasteet, etsimään uusia mahdollisuuksia ja rikkomaan entisiä liiketoimintamalleja – toisin sanoen muuttamaan yrityskulttuuria.

Yrityksen jokaisen työntekijän pitäisi olla diginatiivi.

Sanaa diginatiivi käytetään väärin. Yritykset olettavat Y-sukupolven tietävän kaiken digitalisoitumisesta. Samalla Y-sukupolvi luulee tietävänsä, miten teknologia tulee liittää osaksi yrityksen strategiaa. Diginatiivius ei ole Y-sukupolven etuoikeus, jonka perii syntyessään tiettyyn aikakauteen. Se on asia, jonka yritys ja sen jokainen työntekijä voi oppia: intohimo kehittyä, kyky etsiä, löytää ja jakaa tietoa ilman pelkoa epäonnistumisesta. Me diginatiivit kyseenalaistamme, keksimme, kokeilemme ja opimme. Me muutamme yrityskulttuuria tekojen kautta. Jotkut kokevat sen arrogantiksi, vaikka se on sekoitus naiviutta ja optimismia, halua tehdä asiat helpommin, nopeammin ja paremmin, toisiltamme oppien. Yrityksen jokaisen työntekijän pitäisi olla diginatiivi. Se ei katso ikää, sukupuolta tai oleta tietävän, mikä yrityksen digitaalinen strategia tulisi olla.

 

Jokainen voi olla diginatiivi halutessaan.

Suomalaisen yrityskulttuurin on muututtava. Ei siksi, että Y-sukupolvet siirtyvät työelämään ja tuovat diginatiiviuden mukanaan vaan pärjätäksemme kansainvälisen kilpailun koventuessa. Tarvitsemme yhä rohkeampia ja avoimempia työyhteisöjä. Kuten kirjoituksen alussa mainitsin, meillä diginatiiveilla on loistava tulevaisuus, ja jokainen voi olla diginatiivi halutessaan.

H