Grafia ja Digitalist yhteistyöhön?

Nykyään tietty osa verkossa käytävistä kirjoituksista kertovat kuinka kaikki on pielessä ja perseestä, kuinka yritys X ei osaa palvella asiakasta Y taikka tehdä parempia tuotteita tai palveluita sukupolvelle Z. Olen itsekin sortunut tähän pari kertaa.

Mitä jos tehtäisiin asioille jotakin eikä vain valiteta?

Koko työurani olen työskennellyt markkinointia ja palveluja suunnittelevien yritysten parissa. Poikkeuksetta olen aina ollut ainoa Grafian jäsen näissä yrityksissä, siis ainoa. Nykyään työskentelen yrityksessä jossa on myös toinen jäsen, mahtavaa.

Grafia on visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden kattojärjestö. Sen alle voidaan siis laskea monenkin alan eri osaajia, IT-talojen käyttöliittymäsuunnittelijoista aina perinteisen mainonnan suunnittelijoihin. Miksi siis meitä jäseniä on niin vähän toimistoissa joissa tapahtuu suunnittelu?

Nostan asian esille siksi että olen huolissani visuaalisen viestinnän heikosta osaamisesta Suomessa. Kyllä, alalla osaaminen on todella kuralla. Helpoin ratkaisu on millä mennään, nopeus näkyy lopputuloksessa. Osaamista ei kouluteta, koska kouluihin otetaan vain muutamia vuodessa. Koulutus ei myöskään voi pysyä perässä nykypäivinä, se on mahdotonta. Facebookkia taikka Twittereitä ei ollut kun kävin kouluni.

Voisiko siis Digitalist ja Grafia lyöttäytyä tässä tapauksessa yhteen ja alkaa järjestämään säännöllisesti seminaareja tai muita kokoontumisia missä myös visuaalinen viestintä (lue koko designin kenttä) otetaan mukaan keskusteluihin?

Jos vain puhumme teorioista ja malleista, somesta ja digistä, emme saa koskaan myytyä asiakkaamme tuotteita taikka palveluita ihmisille koska niistä puuttuu visuaalisuus ja tarina.

Miksi sitten?

Jos meillä on niin kova taso markkinointiviestinnän ja digitalisoitumisen saroilla, niin syitä voi etsiä myös lopputuotoksesta. Korjataan sekin.

Toivon, pyydän tai oikeastaan vaadin pääsihteeriltä että Digitalist järjestää tapahtuman, jossa käydään enemmän tekoja ja tekijöiden näkökulmasta asioita läpi. Uskon että Grafia voi lähteä tähän mukaan ja järjestää loistavia puhujia jotka kertovat miten visuaalinen viestintä ja design tuottaa yrityksille merkittäviä tuloksia.

Mikään liiketoiminta ei koskaan voi onnistua jos toteutuksen näkyvä osa on aliarvoisella tasolla.

 

 

 

Markus Nieminen

Suunnittelen strategioita, monikanavaista markkinointiviestintää, tuotteita ja palveluita. Olen yrittäjä, partneri dynamo&son mainostoimistossa ja SON Helsingin perustaja. Olen työskennellyt yli viisitoista vuotta markkinointiviestinnän parissa ja sinä aikana olen suunnitellut kaikkea merkeistä yritysilmeisiin, tuotteista palveluihin, analogisesta digitaaliseen ja monologista dialogiin. Bloggaan markkinointiviestinnän murroksesta ja haasteista Digitalist Networkiin.