Kustannuksesta investointi

Maailma on täynnä löysää puhetta erilaista tarpeista.

Pitäisi markkinoida enemmän. Pitäisi investoida verkkoon, tietojärjestelmiä ostamalla tulisi tehostaa liiketoimintaa. Kaikkea on aina liian vähän. Aina halutaan lisätä kustannuksia.

Kuluja väitetään usein investoinneiksi ilman pätevää näyttöä tai perustetta asian kannattavuudesta.

”Maine on hyvä investointi” Sosiaaliseen mediaan on satsattava. ”Suomalaisten tulisi käyttää enemmän rahaa markkinointiin.”

Asialla ovat useimmiten palveluita tai ratkaisuja toimittavat asiantuntijat. Intressi on luonnollisesti yhteinen. Kustannustasoa lisäämällä saadaan enemmän ja mukavampaa tekemistä kaikille osapuolille.

Kustannus on aina taskusta katoavaa rahaa, eikä investointi jos panostuksen tuottoa ja hyödyntämistä pystytä suunnittelemaan, kuvaamaan, mittaamaan ja perustelemaan ennen rahan käyttöä. Kustannuksesta tulee investointi kun rahan käytöstä ja tuloksista kannetaan yhdessä vastuuta. Vain harkitusti, loogisesti perustellut ja asiallisesti kuvatut hankkeet voivat synnyttää investoinnin. Luonnollisesti hyvässä investoinnissa on aina myöskin riskiä mukana.

En ymmärrä asennetta, että aina pitäisi kuluttaa enemmän. Mielestäni esimerkiksi markkinoinnissa raha pilaa luovuuden ja innovointikyvyn. Jos heti aletaan tekemään mainoksia tai valikoimaan oikeita medioita mennään perse edellä puuhun. Ensin pitäisi kysyä mitä olemme tekemässä, mitä on saatava aikaiseksi ja mikä olisi helpoin ja paras tie asian synnyttämiseksi. Suuruutta on hakea maksimaalisia tuloksia minimaalisilla panostuksilla. Itse ajattelen enemmän, parempaa mutta vähemmällä olevan kaiken liiketoiminnan kehittämisen elinehto. En näe mitään ristiriitaa tehdä erinomaisen hyvää tai loistavaa yllättävänkin edullisesti. Maailma pullottaa esimerkkejä, jossa tehdään loistavaa liiketoimintaa kannattavasti.

Kustannusten kääntäminen investoinneiksi vaatii rehellisyyttä itselleen, tavoitteilleen, hankkeelle ja sen omistajalle. Tarvitaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä, erilaisia mielipiteitä ja intohimoa hieroa yksityiskohtia ja tekemistä loistavalle tasolle. Kutsun tätä Excellence –asenteeksi. Asioita pyritään tekemään erinomaisen hyvin ympäristöä ja resursseja säästämällä. Ajattelu lienee lähellä myös lean -ajattelua. Esimerkkinä Digitalist on erittäin kustannustehokkaasti ja lähes virtuaalisesti tuotettu operaatio hyvillä tuloksilla. Älä vain väitä, vaan näytä.

Arvosta asiakastasi liittämällä ajatuksiisi ja ehdotuksiisi aukoton investointisuunnitelma. Kerro paljonko asialla on saavutettavissa ja millä aikataululla. Älä huuda muun maailman esimerkkejä vaan auta asiakastasi rakentamaan parempaa liiketoimintaa.

Jos et pysty asiaasi investointina perustelemaan saattaa asia olla väärä tai sinä väärässä ammatissa.

Ville Tolvanen

Ville Tolvanen is CDO with Digitalist Group. “V” is the founder and co-founder of several companies in software, digital services, marketing and healthcare. Ville is popular transformation advisor, consultant and a keynote speaker. Ville Tolvanen was voted #1 Marketing expert in Finland (2016) Top 100 IT influencer (2017) and listed as #1 Social media brand by Procom (2017) Roles: Chairman, MOB, CEO, CMO, CDO, CSO, Interim Director & Consultant Founder/Co-Founder: Q.P.R. Software, Intervisio, Marchitects, Terve Media, Coronaria, Mectalent, Digitalist Network, Digitalist Group