Mitä Digitalist 3.0 voisi olla käytännössä?

Sanoista tekoihin. Ajatuksista ratkaisuihin. Yrityksistä yhteisöön. Valmistamisesta verkostoihin. Arvoketjuista ekosysteemeihin.

Digitalisaation painopiste siirtyy ”kattiloiden kalistelusta” transformaation johtamiseen. Parhaita tuloksia teknologian ja datan hyödyntämisestä saavat yritykset ja yhtiöt, jotka ”oppivat” parhaiten pois vanhasta ja saavat uutta ja parempaa tilalle.

Yritysten väliseksi keskeiseksi kilpailutekijäksi kasvaa kyky uusiutua ja uudistaa teknologian mahdollistaman muutoksen ja sen käyttäjien tarpeiden tahtiin samalla tulosta parantaen.

Digitalist 3.0 voisi olla ekosysteemi digitalisaation hyödyntämisen edistämiseen jatkossakin. Voisimme olla 1) Thinktank 2) Yhteistyöverkosto 3) Sisällön tuottaja 4) Koulutusten ja tapahtumien järjestäjä 1) Johtamisen, Palvelumuotoilun, Teknologian ja Asiakaskokemuksen parempaan ymmärtämiseen. Tekemistä voisi hahmottaa ja järjestää toimialoittain vaikkapa 1) Energia 2) Kaupunki 3) Teollisuus 4) Palvelut jne. Kumppanijoukko voisi olla entistäkin tiiviimpi ja tehdä enemmän yhdessä.

Näen paljon haasteita ja ”tilaa” perinteisen liikkeenjohdon konsultoinnin, it-palveluiden, palvelumuotoilun ja markkinoinnin keskellä. Itse asiassa tuntuu, että poikkitieteelliselle lähestymiselle on tilaa vielä paljon enemmän kuin vuonna 2013 kun aloitimme mission Suomen digitalisoimiseksi. Huomiosta kilpailevaa tekemistä ja viestintää on paljon, mutta laadukkaalle, asiakaslähtöiselle ja ratkaisuja tuottavalle toiminnalle on aina paikkansa. Tälläisenä toimintamalli olisi suoraan myös kansainvälistettävissä.

Mitä Digitalist Networkin pitäisi sinun mielestäsi tehdä?

Ps. Pitäisi olla kaikille päivänselvää, että ”Digitalist Group” ei ryhdy Networkiä manipuloimaan eikä dominoimaan. Miksi ihmeessä rikkoa kaikki mitä on vaivalla rakennettu?

Ville Tolvanen

Ville Tolvanen is CDO with Digitalist Group. “V” is the founder and co-founder of several companies in software, digital services, marketing and healthcare. Ville is popular transformation advisor, consultant and a keynote speaker. Ville Tolvanen was voted #1 Marketing expert in Finland (2016) Top 100 IT influencer (2017) and listed as #1 Social media brand by Procom (2017) Roles: Chairman, MOB, CEO, CMO, CDO, CSO, Interim Director & Consultant Founder/Co-Founder: Q.P.R. Software, Intervisio, Marchitects, Terve Media, Coronaria, Mectalent, Digitalist Network, Digitalist Group