Verohallinnossa teet työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi monipuolisissa yhteistyöverkostoissa ja projekteissa. Olet arvostettu jäsen uudistuvassa asiantuntijaorganisaatiossa, jossa sinua kannustetaan kehittymään. Sinuun luotetaan ja osaamistasi arvostetaan.

Viestintäyksikkö vastaa Verohallinnon yhteisestä viestinnästä. Yksikkö vastaa hallinnon viestintästrategiasta, organisaatiotasoisesta viestinnästä, viestinnän ohjauksesta ja kehittämisestä, yhteisökuvasta sekä viestinnän vaikuttavuudesta ja sen seurannasta. Yksikkö vastaa myös Verohallinnon verkkoviestinnästä ja sen toimintamallista sekä koordinoi ja kehittää verkkoviestintää. Yksikkö tuottaa myös kielenhuolto- ja käännöspalvelut Verohallinnolle.

Viran/tehtävän kuvaus:

Sosiaalisen median moniosaajana kehität ja tuotat linjakasta ja tavoitteellista sisältöä Verohallinnon some-kanaviin. Osallistut myös vero.fi:n kehittämiseen, kun uudistamme Suomen seitsemänneksi arvostetuinta verkkosivustoa. Lisäksi saat kehittää ja tavoitteellista monikanavaista videoviestintää.

Tehtäviisi kuuluu:

• Some-kanavien käyttö: kehität, mittaat ja koulutat Verohallinnon sosiaalisen median viestintää sekä some-kanavien käyttöä. Toivomme hyvää osaamista mm. seuraavista kanavista: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube. Kokemus organisaatiotilien hallinnoimisesta katsotaan eduksi.

• Sisällöntuotanto: Tuotat itse ja autat muita tuottamaan sisältöjä. Pääpaino on Verohallinnon some-kanavissa, mutta saat vastuullisesi myös muita viestinnän tehtäviä. Videosisällöt ja visuaalinen viestintä on mahdollisuus tässä tehtävässä. Arvostamme ymmärrystä eri formaateista ja osaamista esim. editoinnista, kuvankäsittelystä ja grafiikasta sekä infografiikan piirtämisestä. Käytämme Adoben ohjelmia.

• Verkkopalvelu: osallistut vero.fi-palvelun kehittämiseen erityisesti videoiden ja visualisointien osalta.

Työn tukena on laaja tiimi eri kanavissa työskenteleviä kollegoita.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

Edellytämme hakijalta korkeakoulututkintoa, kokemusta vastaavista tehtävistä sekä näyttöjä sisällöntuotantotaidoista ja tulosten mittaamisesta eri kanavissa. Tehtävä edellyttää myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia kriisiviestintään. Arvostamme hakijaa, joka on aikaansaava, idearikas ja positiivinen.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.10.2016. Päättyy 30.6.2017.

Määräaikaisuuden syy: Sijaisuus

Työaikamuoto: Virastotyöaika

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Hakuaika päättyy: 16.9.2016  16:15

Työpaikan tiedot: Verohallinto, Vääksyntie 4, 00510 Helsinki

Palkkauksen peruste:

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 11 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3207,48 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hae paikkaa >Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Verohallinto, PL 325, 00052 VERO 

Lisätietoja tehtävästä:

Mikko Mattinen

Viestintäjohtaja

Puhelin: 0505066448