Tee viestintätyötä, jolla on merkitystä. Viestintäpäälliköksi Verohallintoon?

Verohallinnossa teet työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi monipuolisissa yhteistyöverkostoissa ja projekteissa. Olet arvostettu jäsen uudistuvassa asiantuntijaorganisaatiossa, jossa sinua kannustetaan kehittymään. Sinuun luotetaan ja osaamistasi arvostetaan.

Viestintäyksikkö vastaa Verohallinnon yhteisestä viestinnästä. Yksikkö vastaa hallinnon viestintästrategiasta, organisaatiotasoisesta viestinnästä, viestinnän ohjauksesta ja kehittämisestä, yhteisökuvasta sekä viestinnän vaikuttavuudesta ja sen seurannasta. Yksikkö vastaa myös Verohallinnon verkkoviestinnästä ja sen toimintamallista sekä koordinoi ja kehittää verkkoviestintää. Yksikkö tuottaa myös kielenhuolto- ja käännöspalvelut Verohallinnolle.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.11.2016. Päättyy 30.9.2017.
Määräaikaisuuden syy: Sijaisuus
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 10.10.2016  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Verohallinto, Vääksyntie 4, 00510 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:

– vastaat Verohallinnon yhteisen viestinnän ja verkkopalveluiden (vero.fi ja intranet) toteutuksesta
– toimit yhteistyössä eri toimialojen viestintäpäälliköiden kanssa varmistaaksesi kehittämisen ja ylläpidon vastaavan toimialojen tarpeita
– toimit esimiehenä ulkoisen ja sisäisen sekä verkkoviestinnän asiantuntijaryhmässä
– vastaat ryhmäsi osalta tavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisesta johdon linjausten mukaisesti

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

Kokemuksesi markkinointiviestinnästä, tiedottamisesta, digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja esimiestyöstä ovat keskeisiä tämän tehtävän hoitamisessa.

Odotamme sinulta korkeakoulututkintoa sekä kokemusta vastaavista tehtävistä. Tämän lisäksi toivomme sinulta palveluasennetta, idearikkautta, käyttäjälähtöisyyttä ja ennakkoluulottomuutta sekä esimieskokemusta. Odotamme myös sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa, englannin kielen taitoa sekä kykyä verkostoitua.

Palkkauksen peruste:

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 13 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3953,22 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut:

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkaseteli, työnantajan tukema lounas.

Hae tästä: https://haku.valtiolle.fi/Public/Login/Applicant.aspx?ReturnUrl=%252fApplicant%252fApply.aspx%253fguidAssignment%253d732fd655-aa7f-44b9-8a2e-dcf333ba3e91%2526frameablegui%253d

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Verohallinto, PL 325, 00052 VERO

Lisätietoja tehtävästä:

Mikko Mattinen
Viestintäjohtaja
Puhelin: 0505066448