Digitalisoitumiseen liittyvä mielenkiintoisin kysymys on, osaammeko hyödyntää sen oikein? Datan jalostaminen ja analysointi, verkossa toimivien palveluiden kehittäminen ja jatkuvasti lisääntyvä kilpailu maarajoista riippumatta muuttavat toiminta- ja ansaintamalleja kaikilla toimialoilla. Esimerkkejä teknologian mahdollistamista älykkäistä ratkaisuista on lukemattomia. Murros on mahdollisuus ja yhdessä voimme luoda edellytykset parhaiden ideoiden syntymiseen ja niiden rohkeaan toteuttamiseen. Tämä ei tapahdu tyhjiössä, vaan edellyttää uudenlaista vuoropuhelua ja rohkeutta.

IBM on aina ollut mukana kehittämässä älykkäämpiä toimintatapoja ja uusia innovaatioita yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Digitalist Networkin visio erilaisten ihmisten ja osaamisen törmäyttämisestä uuden luomiseksi on myös IBM:n toimintatapa. Yhdessä Digitalist Networkin ja muiden kumppaneiden kanssa voimme jakaa osaamista, esimerkkejä jo toteutetuista ”tulevaisuuden visioista” ja olla ideoimassa seuraavia maailman parhaita ratkaisuja.