Johanna Lehtonen // October 02 2017

Miltä asiakastyön tulevaisuus näyttää?

Asiakasvastaava, tarkistathan ettei parasta ennen päiväyksesi ole menossa umpeen?

Myyntityön sanotaan muuttuneen. Ja niin se onkin. Koska kaikki maailman tieto on hetkessä Googlen kautta kenen tahansa käsillä, eivät myyjät menesty enää yhden ja ainoan totuuden luukuttajina. Myyjiltä odotetaan kykyä hahmottaa potentiaalisen asiakkaan ongelmat ja haasteet. Kuunnella, havainnoida sekä varmistaa, että asiakas tulee ostopäätöksen jälkeen saamaan parhaat mahdolliset liiketoimintaansa edistävät toimintamallit ja ratkaisut.

Myös asiakastyö on muuttunut. Jos vielä parikymmentä vuotta sitten riitti, että asiakasvastaavana hanskasit edustamasi yrityksen tuotteet ja palvelut sekä tiesit niiden yksityiskohdat, niin tänä päivänä olet asiantuntijana vastuussa paljon isompien kokonaisuuksien hahmottamisesta.

Ero olennaisen ja epäolennaisen välillä

Vahvasti digitalisoituvassa maailmassa, asiakasvastaavan yksi tärkeimmistä työnkuvista on pystyä tekemään ero olennaisten ja epäolennaisten asioiden välillä. Mikä on merkityksellistä asiakkaalle nyt ja minkä asian kanssa voidaan vielä katsella ja odotella hetki? On kyettävä tunnistamaan, mikä ratkaisu tai teknologia liittyy mihinkin ilmiöön. Sekä ymmärrettävä mitä mikäkin uusi ismi tai ratkaisu tarkoittaa, niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä.

Asiakasvastaavana olet vastuussa niin asiakkaallesi, edustamallesi yritykselle kuin itsellesikin siitä, että pysyt ajan hermolla. Lisäksi olet luonnollisesti tietoinen viimeisimmistä trendeistä ja ilmiöistä. Eikä myöskään riitä, että seuraat vain asiakkaasi toimialalla tapahtuvia muutoksia, sillä kaikki toimialat haluavat siivun ihmisten arvokkaasta ajasta. Yllättävä kilpailija voi ilmestyä ihan odottamattomaltakin suunnalta Suomesta tai maailmalta.

Kumppaneiden keskinäinen dialogi korostuu

Jokainen asiakasvastaava haluaisi olla se kaikista strategisin asiakkaan luottokumppani. Totuus kuitenkin on, että yritysten kumppaneiden määrä on vähintäänkin tuplaantunut viimeisten vuosien aikana.

Yritysten liiketoiminta on digitalisaation myötä monimutkaistunut ja aika harvalla yrityksellä riittää enää aikaa ja resursseja hoitaa kaikkia toimintoja talon sisäisesti. Kyky tehdä saumatonta yhteistyötä erilaisten yritysten ja ihmisten kanssa korostuu. Asiakkaan kaikkien kumppaneiden tulisikin tehdä vahvaa keskinäistä yhteistyötä yhteisen asiakkaansa eteen.

Tulevaisuudessa yritykset tulevat tekemään yhä enemmän yhteistyötä keskenään. Osa yrityksistä muuttuu ekosysteemeiksi ja alustoiksi, joissa projekteja tehdään y-tunnuksilla eikä niinkään enää vain kuukausipalkkalaisten voimin. On selvää, että asiakasvastaavankin työ tulee muuttumaan ja kehittymään vielä nykyistä enemmän konsultoivampaan suuntaan.

Yrityksissä tullaan tarvitsemaan myös osaavia “asiakkuusagentteja”. Asiakkuusagenteilla on silmää koota, ohjata ja johtaa yhteen juuri oikeat resurssit ja kokoonpanot eri kumppaniyrityksistä ja y-tunnuksista kunkin asiakkaan tarpeisiin ja projekteihin.

Keskeinen rooli luottokumppanina tulee säilymään myös tulevaisuudessa, kunhan tuot lisäarvoa kuunnellen, liiketoimintaa ymmärtäen, asiakastasi tukien sekä olet valmis laittamaan itsesi aidosti likoon.

More from Johanna Lehtonen