Perttu Ahvenainen // February 10 2015

2 tapaa ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet

Minulta kysytään paljon kysymyksiä kuten, mitä digitalisaatio oikein tarkoittaa, kuinka voisin hyödyntää digitalisaatiota omassa liiketoiminnassani, mitä mahdollisuuksia digitalisaatio voisi avata?

Olen miettinyt paljon kuinka voisin itse hahmottaa ja ymmärtää digin mahdollisuudet ja avaan tässä tekstissä 2 case esimerkin kautta mallini.

Hahmotan digitalisaation mahdollisuuksia prosessien sekä liiketoimintamallien kautta. Lähestyn asiaa 2 eri kulmasta:

1)Kuinka voin tehostaa ja helpottaa olemassa olevia tunnettuja prosesseja digitalisaation avulla?

2) Kuinka voisin luoda kokonaan uusia ansainta-ja liiketoimintamalleja digitaalisuutta hyödyntäen?

Tämä voi esimerkiksi tapahtua muuttamalla olemassa olevia prosesseja radikaalisti tai luomalla jopa kokonaan uusia prosesseja digitalisaation avulla.

Malli on itseasiassa sama kuin yleisessä innovaation määritelmässä, joka jakaa innovaatiot joko olemassa olevaa toimintaa tehostaviksi, asteittaisiksi innovaatioiksi tai uusia markkinoita luoviksi, ajattelua muuttaviksi, radikaaleiksi innovaatioiksi.

Seuraavassa annan käytännön esimerkin molemmista malleista.

Case 1

Olemassa oleva tunnistettu prosessi:

Vaarallisista takaisinvedettävistä sähkötuotteista tiedottaminen.

Haaste:

Tieto ei tavoita riittävän nopeasti kohdetta, sillä tiedottaminen tapahtuu pääosin web-sivujen sekä lehtien kautta. Tietoa tuodaan asiakkaalle päin oikeastaan vain lehtien välityksellä joka aiheuttaa turhaa viivettä ja ongelmia tiedon kulussa.

Digitaalinen ratkaisu, joka tehostaa prosessia:

Monikanavainen tiedotuspalvelu, josta kuluttaja voisi tilata itselleen tekstiviestinä, sähköpostina, Twitter-sanomana, automaattisena puhelinsoittona, viestinä mobiilisovellukseen tai vaikkapa RSS-sanomana tiedon takaisinvedosta välittömästi kun takaisinveto havaitaan. Kuluttaja voi itse määritellä mihin kanaviin, mistäkin aiheesta hän haluaa vastaanottaa tiedotteita ja halutaanko tiedottaa myös perheen muita jäseniä esimerkiksi vaarallisten lelujen takaisinvedoista.

Hyöty:

Monikanavaisen asiakastiedotuksen ja datan tehokkaamman hyödyntämisen myötä voidaan jopa pelastaa henkiä sekä ennaltaehkäistä vaaratilanteita.

Tässä esimerkissä siis monikanavaisella asiakkaille päin tapahtuvalla tiedotuksella sekä olemassa olevan tiedon tehokkaammalla hyödyntämisellä tehostetaan ja parannetaan tunnettua takaisinveto tiedotusprosessia. Haasteena toteutuksen kannalta on ansaintalogiikka, eli kuka.

Case 2

Toinen case esimerkki kuinka digitalisaation avulla luodaan kokonaan uudenlainen liiketoiminta- ja ansaintamalli.

Taloyhtiöiden perinteiset ilmoitustaulut korvataan digitaalisilla, kaksisuuntaisilla kosketusnäytöillä, joihin taloyhtiöt voivat perinteisten ilmoitustaululla tiedotettavien asioiden lisäksi myydä myös mainostilaa.

Yllä esitetyn mahdollistava digitaalinen ratkaisu:

Taloyhtiöiden aulaan tai asuntoihin sijoitettavat näytöt joihin on mahdollista tuottaa sisältöjä vaikkapa keskitetystä pilvipalvelusta.

Hyöty:

Taloyhtiö luo kokonaan uudenlaisen ansaintamalli ja kassavirran myymällä näytöille mainostilaa digitalisaation mahdollistamana.

Edellä esitän kaksi yksinkertaista esimerkkiä digitalisaation mahdollisuuksista prosessien ja uudenlaisten ansainta- ja liiketoimintamallien kautta hahmotettuna.

Yleinen kokemukseni on se, että keskitymme huomattavasti enemmän malliin 1. Itse haluaisin kuitenkin nähdä enemmän ja synnyttää mallin 2 tyyppisiä radikaaleja digitaalisia innovaatioita, jotka luovat uudenlaisia ansainta- ja liiketoimintamalleja sekä pakottavat muuttamaan ajatteluamme.

”Miten sinä hahmotat digitalisaation mahdollisuuksia?”

 

 

 

 

 

More from Perttu Ahvenainen