Ville Tolvanen // August 20 2017

Ajatuksia Digitalist ekosysteemin tulevaisuudesta

Päivitän jälleen ajatuksia verkoston ja ekosysteemin tulevaisuudesta. Moni ajatteli asioiden jotenkin muuttuvan laajentuneen omistajapohjan kautta, itse näen vain toimintaympäristön laajentuneen. Ajattelin toiminnan jatkuvan, mikäli se pystyy tuottamaan käyttäjälle lisäarvoa.

Ekosysteemin keskeisimmät tehtävät ovat:

  1. Tarjota käyttäjälle mahdollisuus käyttää laadukkaita sisältöjä, tapahtumia ja keskustelufoorumeita veloituksetta.
  2. Tarjota käyttäjälle mahdollisuus kysyä neuvoa, oppia ja osallistua erilaisissa ryhmissä.
  3. Törmäyttää verkoston osaajia, osaamista ja yrityksiä.
  4. Verkottaa digitalisaation mahdollisuuksista kiinnostuneita asiantuntijoita, yrityksiä ja muita yhteisöjä.
  5. Tuottaa tutkimuspalveluita, muotoilua ja teknologiaratkaisuja transformaation johtamiselle.

Unohtuiko jotain? Minusta ekosysteemien tehtävä on tarjota palveluympäristöjä erilaisten arvoketjujen ja ansaintamallien syntymiselle. Synnytämme tietoa, osaamista, työtä ja ratkaisuja.

Mitä seuraavaksi? Miksi #cocreation ajattelu näkyy kaikkialla verkoston viestinnässä?

Näen uuden teknologian tuomien mahdollisuuksien tekevän johtamisesta entistäkin kompleksisempaa. Jokaisella toimijalla on hanskattavana uusi ja vanha maailma oppeineen rinnakkain. Usein vanha maailma ja sen tulevaisuus näyttää varsin synkältä. Megatrendit nostavat kustannuksia, vaikeuttavat arvonluontia ja laskevat toiminnan katteita ja kannattavuutta. Tarvitaan uuden maailman apua.

Miten johtaa innovaatioita, kasvua ja vanhaa kannattavasti samanaikaisesti?

Vaihtoehdoksi nousee Digitalistien kaltainen verkostomainen toimintatapa. Tuotteita 1) kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa, 2) tuotteita valmistetaan tarpeisiin 3) asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi yhdessä luovat erinomaisen asiakaskokemuksen. Aikamoinen vaatimustaso mille tahansa organisaatiolle.

Miten digitalistit vastaavat haasteeseen? Yhdessä luominen (co-creation) haastaa tekemään asioita yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa minusta 1) jatkuvaa asiakastarpeiden tutkimista ja selvittämistä 2) palveluiden muotoilua asiakas- ja kumppanilähtöisesti ja 3) ketteriä ja verkostomaisia toteutustapoja asioiden saamiseksi valmiiksi. Sprint –ajattelu on monella tavalla konsultoinnin disruptio. Se mihin ennen tarvittiin satoja tuhansia ja kuukausia saadaan lähes yhtä hyvin muotoiltua yhdessä muutamissa päivissä.

Sama ketteryys, nopeus ja avoimuus on saatava kaikkeen kehittämiseen!

Digitalistien ajatuksena on avata rajat kansainväliselle sisällölle, toiminnalle ja vaikuttamiselle. Tämä tapahtuu yhdistämällä Groupin fyysisiä verkostoja ja Networkin toimintaa verkossa. Yhdistelmän tavoitteena tulisi olla vahva ekosysteemi jossa jokainen voi olla käyttäjä, osallistuja, vaikuttaja, kumppani, asiakas tai omistaja.

Samalla avautuu mahdollisuus meille kaikille oppia digiajan oppimista, vaikuttamista ja kehittämistä! Tervetuloa mukaan vaikuttamaan ja vaikuttumaan.

Verkoston sisällöt ja tapahtumat tavoittivat keväällä 2017 yli 30.000 kertaa:

More from Ville Tolvanen