Tomi "Pide" Grönfors // June 05 2014

Älä myy itseäsi halvalla vaan vuokraa kohtuuhinnalla

Vuosituhannen alussa autoin kansainvälistä yhtiötä kehittämään globaalin rekrytointiportaalin.

Tehtävänä oli saada korkeakouluopiskelijat kiinnostumaan yhtiöstä. Kiinnostuneita oli. Palvelua ei enää ole. Automatisaatio ja rakennemuutos veivät voiton eikä nuorten suurisuuntaiselle rekrytoinnille ollutkaan tarvetta. Työmarkkinoille ei koskaan syntynyt sellaista suurten ikäluokkien vajetta, johon turhan monet yritykset varautuivat. Työntekijöiden tarve oli muuttunut tai muuttanut.

Työntekeminen on meille kaikille tärkeää. Siitä syntyy elämään mielekkyyttä ja merkitystä. Toiselle sen varmistaa pysyvän työpaikan luoma turva, toiselle taasen haasteiden mahdollistama jännistys, kolmannelle pätkätöiden luoma väliaikainen vapaus. Vaihtoehdoissa on hyviä ja huonoja puolia. Pääasia kuitenkin on, että työntekeminen pitää yksilön onnellisena. Onnellinen ihminen tekee tuottavammin, tehokkaammin ja keskittyy siihen mikä on tärkeää. Niin yritykselle, kuin itselleen.

Edellisten vuosikymmenten nousu on nyt puhallettu, teollisuus saneerattu ja kasvulta leikattu turha kulmakerroin. Nyt on aika muuttaa suhtautumistamme työhön. Ei tehdä kovempaa tai enemmän vaan joustavammin, fiksummin, ketterämmin ja merkityksellisemmin. Viime viikolla luin rohkeasta kokeilusta Ruotsissa vähentää työaikaa ja maksaa täyden palkan. Kertoo paljon siitä muutostarpeesta, joka on edessämme. On aika lisätä joustavuutta suhtautumiseemme miten teemme töitä. Uusien toimintamallien löytäminen on kuitenkin hidasta vaikka ne olisivat aivan nenämme edessä. Hyvä esimerkki on vuokrajohtaminen. Auton olet osannut vuokrata jo ajat sitten, mutta edelleen johtajan vuokraamista pidetään hieman outona. Vähintäänkin joku on saamassa potkut.

Toteutimme suomalaisen vuokrajohtamisen ympärillä tutkimuksen toukokuun alussa. Luvut kertovat selkeästi, että suomalaisissa yrityksissä johdon vuokraaminen lisääntyy enenevässä määrin. Tämä on hyvä ilmiö. Lisäämme siis kovapalkkaisiin johtotehtäviin joustoa ja vielä enemmän kasvuhakuisuutta. Kutsuimme tutkimukseen n. 4000 hallitus-, toimitusjohtaja-, ja johtoryhmätason henkilöä, joista 587 vastasi. Se kuvaa siis hyvin miten ajankohtainen aihe on, sekä kertoo kattavasti mitä tämän maan johtajat tekevät.

Vastanneista johtajista hieman yli 11 % oli käyttänyt vuokrajohtajaa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yli 17 % vastaajista oli itse palkannut vuokrajohtajan jossain vaiheessa työuraansa. Verrattuna viime vuonna toteutettuun pienimuotoiseen verrokkitutkimukseen ero oli huima mm. tunnettuuden osalta. Nyt 87,6% tunsi vuokrajohtajuuden kun viime vuonna vain 24 % tunsi sen. Aiemmin pankin syväsukeltajista tunnettu ala alkaa näyttää salonkikelpoisuuttaan ja innovatiivisimmat johtajat lisäävät sillä joustavuutta johtoryhmäänsä. Johtajan voi siis vuokrata tänään ja vain vaikka yhtä tavoitetta varten.

Tutkimuksen tulokset puhuvat selkeää kieltään. Yritykset ovat suurien muutospaineiden edessä ja yli 55 % vastaajista koki muutosprojektin, vaativan projektin tai myynnin kehittämisen tärkeimmäksi syyksi palkata vuokrajohtajan. Sanomattakin on selvää, että näin kriittisten tehtävien läpivientiin täytyy ihmisen olla motivoitunut. Tiukassa istuva uskomuksemme, että palkka ja pysyvä työsuhde on sitoutumisen kulmakiviä saattaa siis olla haastettuna. Suurimpia hyötyjä taasen vuokrajohtajuus tarjosi nopean käyttöönoton ja vuokrajohtajan palkkaamisen vaikka vain yhden tavoitteen taakse. Myös uuden osaamisen ja energian tuominen yhtiöön nähtiin merkittävänä etuna.  Rakennemuutos, automatisaatio (lue: digitalisaatio), sakkaava myynti ja naapurimaan markkinat ovat avainsanoja, joita varten uutta energiaa tulee ladata yrityksiiin. Palkkaamalla tai vuokraamalla. Aivan sama.

Selvää on, että sekä suomalainen työmarkkina, että johtamiskulttuuri ovat muuttumassa huimaa vauhtia ja resurssointikeinona vuokrajohtajuus on yksi tapa lisätä joustavuutta. Sen tulisi olla jokaisen toimitusjohtajan tai hallitusammattilaisen työkalupakissa. Sen avulla johtoryhmissä varmistetaan joustavuus ja oikea osaaminen. On turha ajatella, että se ratkaisee kaikkia johdon ongelmia. Tuskin edes suurinta osaa. Mutta jos vaikka raskaisiin tuotekehitysprojekteihin tottuneissa yrityksissämme keskityttäisiin ketteriin, vuokrajohtajan asiakasrajapinnassa vetämään tuotekehitysprojektiin voitaisiin sanoa nopeammin pitääkö lehmä tappaa vai lypsää tyhjäksi. Kokeillaan, kysytään ja kehitetään vasta, sille on kysyntää. Ei siis suunnitella loputtomiin vaan viedään ajatukset heti linjoille, ketterästi, kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Vuokrajohtajuuden markkina on tutkimuksen mukaan kasvussa mikä on hyvä asia. Toisaalta se, että johtoportaassa näytetään siviilirohkeutta niin tarjota kuin kysyä tällaisia palveluita antaa yhteiskunnassa oikean signaalin sille, että työntekeminen on positiivisessa murroksessa ja aito, todellinen sitoutuminen työhön löytyy meistä jokaisesta omien motiiviemme kautta. Arvostetaan pysyvyyttä, mutta syleillään samassa sitä positiivista minkä muutos voi tuoda. Muuten emme uudistu mikä naapurissa jo tunnutaan osattavan.

Aiheeseen liittyvä podcast löytyy osoitteesta: https://soundcloud.com/groenforsmethod

Aiheeseen liittyvä tutkimusraportti http://www.slideshare.net/groenforsmethod

More from Tomi "Pide" Grönfors