Matti Lintulahti // October 03 2013

B2B-sisältömarkkinoinnin tehotrendit 2014

Mihin B2B-sisältömarkkinointi on menossa? Nämä seuraavat tuloksia lisäävät trendit perustuvat lokakuun alussa julkaistuun tutkimukseen “B2B Content Marketing: 2014 Benchmarks, Budgets, and Trends—North America

1. Suunnitelmallisuus lisää tuloksia

Tutkimuksen yksi selvä havainto on se, että b2b-yritykset, joilla on dokumentoitu usein sisältöstrategiaksi kutsuttu pitkäjänteinen sisältömarkkinoinnin suunnitelma, kokevat saavansa sisältömarkkinoinnista selvästi enemmän tuloksia.

B2B-yritysten markkinoijista, joilla on dokumentoitu sisältösuunnitelma, 66 prosenttia pitää sisältömarkkinointiaan tehokkaana. Ilman dokumentoitua sisältöstrategiaa toimivista vain 11 prosenttia pitää toimintaansa tehokkaana. Niistä markkinoijista, jotka pitävät sisältömarkkinoinnin toimiaan tehottomina, peräti 84 prosentilla ei ole minkäänlaista dokumentoitua suunnitelmaa sisältömarkkinoinnin toteuttamiseksi.

Tutkimukseen vastanneista vasta 44 prosentilla oli dokumentoitu suunnitelma, joten tekemistä vielä riittää. Vuodesta 2014 on tulossa suunnitelmallisen tekemisen vuosi. Me Suomessa voimme sisältömarkkinoinnissa välttää tehottomuuden kuopan olemassa alusta lähtien suunnitelmallisempia.

2. Riittävä panostus lisää tuloksia

Mielenkiintoinen havainto tutkimuksessa on se, että B2B-yritykset, jotka käyttävät markkinointibudjetistaan enemmän sisältömarkkinointiin, kokevat sisältömarkkinoinnin tehokkaampana.

Tuloksia sisältömarkkinoinnista saavat käyttävät markkinointibudjetistaan 39 prosenttia sisältömarkkinoinnin tekemiseen. Tehotonta sisältömarkkinointia tekevät käyttävät markkinointibudjetistaan vain 16 prosenttia sisältömarkkinointiin.

Toinen riittävän panostuksen ja tuloksen yhteys näkyy siinä, onko yrityksessä nimetty roolia, joka on vastuussa sisältömarkkinoinnista. Tuloksia tekevistä yrityksissä 86 prosentissa tällainen vastuullinen henkilö löytyy, kun taas tehottomissa yrityksissä vastuuhenkilö on määritelty vain 46 prosentissa yrityksistä.

Mielenkiintoinen yksityiskohta: Pienissä alle sata henkilö työskentelevissä yrityksissä on todennäköisemmin (78% vs 58%) sisältömarkkinoinnista vastuussa oleva rooli kuin isoissa yli tuhat henkilöä työllistävissä yrityksissä.

3. Enemmistö B2B-yrityksistä kasvattaa sisältömarkkinoinnin budjettia

Kiinnostus sisältömarkkinoinnin hyödyntömiseen jatkuu edelleen, sillä 58 prosenttia B2B-yrityksistä aikoo kasvattaa sisältömarkkinoinnin budjettia seuraavan 12 kuukauden aikana. 10 prosenttia yrityksistä aikoo kasvattaa merkittävästi. Samaan aikaan vain 1 prosentti aikoo pienentää sisältömarkkinoinnin budjettia, 8 prosenttia ei vielä tiedä suuntaa ja 32 prosenttia aikoo pitää sisältömarkkinoinnin budjetinsa ennallaan.

Pienet yritykset aikovat kasvattaa sisältömarkkinoinnin budjettia suuria yrityksiä yleisemmin. Tämä on ymmärrettävää, sillä sisältömarkkinointi on pienten haastajien väline haastaa isot markkinointibudjetiltaan ylivertaiset toimialojensa suuret jättiläiset.

Viime vuoden vastaavassa tutkimuksessa 54 prosenttia B2B-yrityksistä kertoi kasvattavansa sisältömarkkinoinnin budjettia, joten tänä vuonna kiinnostus sisältömarkkinoinnin investointien kasvuun on entistäkin voimakkaampaa.

B2B Content Marketing: 2014 Benchmarks, Budgets, and Trends—North America” tutkimuksen ovat tehneet Content Marketing Institute ja Marketing Profs’. Tutkimus tehdään vuosittain ja siihen osallistui tänä vuonna yli 4300 vastaajaa b2b-yrityksistä.

More from Matti Lintulahti