Aki Snellman // February 22 2015

Brand managerista kasvuhakkeriksi

Digitalisoituvan kuluttamisen, ihmisten verkkokäytön mobilisoitumisen ja sosiaalisten medioiden jatkuvan kasvun ja kehityksen myötä perinteisiä markkinointi- ja mainontasuoritteita tuottavien tahojen elintila kapenee.

Voisin varmasti käyttää termiä mainos- tai mediatoimisto, tai nimetäkin muutamia, mutta se ei ole tämän kirjoituksen tarkoitus.

Tässä murroksen ajassa on kyse kasvusta, ennennäkemättömistä kasvun mahdollisuuksista. Kasvua luovat uudet markkinoijat, joille brandimetriikat ovat tuntemattomia, mutta silti he ymmärtävät oman brandinsä merkityksen ja menestyksen mittarit.

Kasvun aikakaudella markkinointi on tahtotila ja prosessi, tapa ajatella ja toimia määrätietoisesti.

Prosessin ytimessä on tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja toimenpiteissä, valmius ja tahto kokeilla uusia asioita sekä jatkuvaan kehitykseen sitoutunut tiimi. Vaikka jatkuvasti käynnissä olevassa ja tehokkaasti optimoidussa digimarkkinoinnissa ja sen johtamisessa hyödynnetään kasvuhakkeroinnin periaatteita, kuten mittaamista ja analytiikkaa, kyseessä on isommasta asiasta. Menestyjät lajissa on helppo tunnistaa.

Kasvuhakkerin pelikenttä on pääosin lähempänä yrityksen tai palvelun ydintä.

Jos palvelu elää kävijöistä, jotka tekevät liiketoiminnan kasvun kannalta oleellisen toimenpiteen, kasvuhakkerin miettii, miten tätä toiminnallisuutta palvelussa voidaan helpottaa. Paras esimerkki Suomessa on Tori.fi – jonka massiivisen 60% kasvun salaisuus on palvelun sisällä tapahtuneet parannukset, ei viimeisin TV-kampanja. Kasvuhakkerin mittari on palveluun jätettyjen ilmoitusten määrä – ilmoitukset tuovat lisää ostajia, tavara vaihtaa omistajaa ja maine kasvaa.

Kuluttajien kannalta 2010-luvulla syntyneitä palveluita on helppo rakastaa. Pelit ovat ilmaisia, musiikkia ja iso osa videosisällöistä on saatavilla missä vain. Buffet-tyyppinen hinnoittelu ja rajaton datayhteys – muuta ei viihtymiseen tarvita.

Parhaat pelit (Clash of Clans), viihdepalvelut Netflix ja asiakkaamme Spotify pystyvät tästä huolimatta kääntämään hyvän osan asiakkaistaan maksaviksi – vaikka ilmaisia vaihtoehtoja on ääretön määrä tarjolla. Spotifyllä on 60 miljoonaa asiakasta, joista 25% maksaa Premium-hinnan joka kuukausi – tämän suhteen parantamisella on suora vaikutus liiketoimintaan ja on siten kasvuhakkerointia parhaimmillaan. Clash Of Clansin tapauksessa Superbowl-mainontaan on helppo investoida, kun kulmahuoneessa tiedetään, kuinka monen vuorokauden aikana se maksaa itsensä takaisin.

Kasvuun keskittyvien yritysten  voimavara on kasvuhakkeroinnissa: liiketoiminnan kannalta oleellisten mittareiden löytämisessä, niiden positiivisen tai negatiivisen kehityksen ymmärtämisessä. Kun jokainen tiimin jäsen tai kumppani tietää omien tekojensa merkityksen, työ ja uuden luominen yhdessä saa merkityksen.

More from Aki Snellman