Petteri Poutiainen // July 03 2017

Valta työntekijälle

Petteri Poutiainen

CEO, Digitalist Group

Tässä on dataohjautuvan yrityskulttuurin ydin: työntekijä saa, mitä hän haluaa.

Yritysjohdon puolestaan on varmistettava, että työntekijä saa haluamansa, pääsee inspiroitumaan datasta ja hänellä on valtaa tehdä päätöksiä.

Väitteeni vaatinee hieman taustoitusta.

Ennen ylin johto kehotti työntekijää keskittymään tiukasti tiettyyn tehtävään eli pitämään katseen pallossa; rönsyily ei ollut suotavaa. Nyt teknologia tuo datan kaikkien työntekijöiden ulottuville (jos organisaatio niin haluaa; ketterimmissä organisaatioissa tilanne on jo tämä).

Jokaisen työntekijän vastuulla on miettiä, miten hän voi käyttää dataa työssään hyväksi ja jalostaa työtään entistä enemmän asiakkaan hyödyksi.

Itsestään tämä ei kuitenkaan tapahdu. Yritysjohdon tehtävänä on rakentaa kulttuuria, joka ravitsee työntekijän inspiroitumista datasta, ja mikä tärkeintä, mahdollistaa sen, että työntekijä saa haluamansa tiedon ja pääsee käyttämään hoksottimiaan.

Kollegaani Sami Lampista lainatakseni uusi yrityskulttuuri edellyttää itseohjautuvia yksilöitä, joilla on osaaminen, työkalut ja valtuudet tehdä oikeita asioita  − kuten tehdä asiakkaista onnellisimpia.

Työn arvoketjussa ylöspäin

Uskon vilpittömästi, että datan demokratisoituva käyttö hyödyttää koko organisaatiota. Työntekijöiden kannattaa olla kiinnostuneita datasta myös oman työmarkkina-asemansa vuoksi, koska rutiininomaiset työtehtävät automatisoituvat.

Konsultointiyritys McKinseyn mukaan laajimman automatisaation kohteina ovat paitsi fyysisesti ennakoitavat tehtävät (esimerkiksi hitsaus, ruoanvalmistus ja pakkaaminen) myös tiedon keruu- ja käsittelytehtävät. Päätelmät perustuvat tutkimukseen, jossa analysoitiin 800 eri ammatin työtehtävät, yhteensä noin 2000 työtehtävää,  ja laskettiin, paljonko ihminen tarvitsee aikaa kyseisten tehtävien tekemiseen. Sen jälkeen tarkasteltiin, miten moni tehtävä voitaisiin automatisoida jo nykyteknologialla.

Eivätkä johtajatkaan ole automaatiolta ja tekoälyltä suojassa. Esimerkiksi minä pidän esimieheni kanssa säännöllisesti virtuaalisia ennustepalavereja, mutta luultavasti en enää kovin pitkään – kone kun osaa ennustaa paljon paremmin kuin me ihmiset.

Niin että jotain fiksumpaa olisi itse kunkin keksittävä, jotta nousisimme työn arvoketjussa vähintäänkin pykälän ylöspäin. Onneksi on data, tuo alati kasvava innoituksen lähde.

Tavoitteena liikevaihdon kasvu

Isoin driveri dataohjautuvaan yrityskulttuuriin on liikevaihdon kasvu. Kustannusten leikkaus olisi ehdottomasti väärä suunta. Dataohjautuva kulttuuri tuottaa innovaatioita ketterästi ja sitä kautta uusia palveluja, uudenlaista asiakaskokemusta ja loppuasiakkaalle enemmän lisäarvoa.

Eikä maksa paljon. Tallennustilan hinta on romahtanut, ja lisäksi meillä kaikilla, niin isoilla kuin pienillä organisaatioilla, on käytettävissämme lähes rajaton tietotekninen suorituskyky.  Nämä kaksi yhdessä tarkoittavat, että kaikki data, tieto, on ulottuvillamme. Ainoa kysymys onkin, mitä haluamme datalla tehdä.

Annan tässä yhden vastauksen. Yrityksillä on paljon tietoa asiakkaistaan, mutta oman selvityksemme mukaan vain alle 1 prosentti asiakkaista kertyvästä datasta on yrityksissä analysoitu. Samaan aikaan asiakkaista 77 prosenttia ei ole sitoutunut yrityksiin.

Tämän nk. asiakaskuilun (customer gap) täyttämisessä on huikeasti tehtävää. Meidän pitää tehokkaammin analysoida asiakkaista kertynyt tieto ja rakentaa sitten henkilökohtaistettuja asiakakokemuksia ja relevantteja palveluja. Näimme luomme lisää bisnestä ja onnistuessamme myös uutta liiketoimintaa. Tässä tekoäly tulee auttamaan ratkaisevasti.

Ensimmäinen askel on, että vapautamme itsemme hölmöistä työtehtävistä ja käytämme työaikaamme fiksummin. Tässä yritysjohdolla on tärkeä tehtävä: luoda puitteet, jolla valta annetaan työntekijöille.

Onneksi on data. Ja kesä. Ja meillä kaikilla valtaa nauttia ainakin kesästä juuri nyt!

Jatketaan keskustelua Twitterissä: @poutiainen

Lue lisää näistä aiheista Salesforce Suomen blogista!

 

More from Petteri Poutiainen