Ville Tolvanen // June 06 2015

Digiajan johtajuus

Mitä vaaditaan, jotta yritys saadaan vastaamaan osaamiseltaan, ymmärrykseltään ja edellytyksiltään digitalisaation vaatimuksiin? Millaista on digiajan johtajuus?

Mahtava haaste. Yksinkertainen kysymys yrityksen omistajalta ja johtajalta. Mietitäänpä hetki. Yritetään kuvata yksinkertaisena, mutta kattavana listauksena.

Digitalisaatio muuttaa käyttäytymistä, liiketoimintalleja, toimintamalleja ja kaikkia toimintoja. Miten siis vastata valtavaan muutosjohtamisen haasteeseen?

Mielestäni tärkeintä on aloittaa ymmärryksen lisäämisestä eikä palveluista ja työkaluista. Sitten lisätään tarvittavaa osaamista ja lopuksi rakennetaan oikeanlaiset palvelut ja työkalut.

1. Tarvitaan kulttuurimuutos. Yritystä on johdettava aidosti asiakaslähtöisesti. Datasta jalostetusta tiedosta tulee liiketoiminnan uusi öljy, jonka avulla yritys kehittää asiakkuuksia, löytää uusia ja voi reaaliaikaisesti kehittää yrityksen toimintaa yhdessä asiakkaiden kanssa.

2. Siirrytään strategian suunnittelemisesta strategiseen tekemiseen. Sotasuunnitelmia toki tarvitaan jopa 1000 päivän taakse. Silti vuosisuunitelman rinnalle on luotava mittarilentämistä muistuttava järjestelmä, joka tuottaa jatkuvasti tietoa onnistumisesta, ympäristöstä ja asiakkaiden toiminnasta. Strategian onnistumista mitataan päivässä ja hetkessä eikä vuodessa tai neljänneksessä.

3. Toimintojen johtamisesta ekosysteemin johtamiseen. Managerien rinnalle tarvitaan leadership –osaamista. Osaava johtaja luotaa yhteisöään avoimesti edestä esimerkkiä näyttäen. Johtaja valjastaa yrityksen kaikki sidosryhmät asiakkaista, toimittajien ja kumppanien kautta ulkopuolisiin kehittämään yhdessä entistäkin parempaa yritystä. Johtaja johtaa operaatioita ja niiden yhdistelmiä aiheuttaen positiivisia kierteitä asiakkkaissa ja organisaatiossa.

4. Organisaatiosta operaatioon. Hyvä johtaja ymmärtää oman kriittisen polkunsa ja osaa niin rekrytoimalla ostamalla kuin ulkoistamallakin rakentaa “parhaat ihmiset firman bussiin.” Kiinteä organisaatio ja kulupohja hidastaa yrityksen kehittämistä. Joustava operaatio ja muutoskyky syntyy ketteryyden hyödyntämisestä.

5. Arvo syntyy mielikuvista. Brändien rakentamisesta kasvaa globaalissa maailmassa elinehto. Yrityksen arvo muodostuu sen kyvystä luoda asiakkuuksia, kehittää niitä ja luoda pitkäjänteistä arvoa asiakkaille ja omistajalle. Palvelumuotoilu ja avoin kommunikaatio yhdessä rakentavat asiakaskokemuksen, jonka asiakkaat viestivät toisilleen. Digimaailmassa brändit syntyvät asiakaskokemusta loputtomasti kehittämlllä.

Tulipa tiukka listaus. Ajastukseni pyörivät hyvän yritysmuotoilun aallokossa. Muutos lähtee kulttuurista, se johdetaan strategian ja organisaatiota keventämällä arjen tekemiseen. Kaikesta haetaan ja synnytetään uutta tietoa. Tiedolla johtamalla tiedetään onnistuimmeko ja mitä pitää kehittää.

Digiajan organisaatio on mielessäni sidosryhmien luoma yhteisö tai ekosysteemi, jonka toimintatavat syntyvät vahvasta arvopohjasta, avoimuudesta sekä jatkuvasta onnistumisten mittaamisesta.

Ilman brändiä ei ole arvoa. Globalisoituva maailma avaa suoraa ja epäsuoraa kilpailua yli rajojen. Tarvitaan katerakennetta, jossa asiakas on valmis maksamaan enemmän kuin tuotanto- ja toimituskustannukset yhteensä. Tarvitaan ajattelua, joka hurmaa asiakkaan arjessa kerta toisensa perään.

Tässä Tolvasen listaus. Mahtavaa kuulla mitä todelliset johtajat IBM:n Tuomo Haukkovaara & Allerin Pauli Aalto-Setälä asiasta pohtivat. Puhumme asiasta Twitterissä tiistaina 9.6. 2015 klo 19-20 Tule mukaan haastamaan ja laita sana kiertämään.

More from Ville Tolvanen