Ville Tolvanen // June 02 2015

Digitaalinen kunta

Mikä määrittelee kunnan? Onko se fyysinen alue, hallintorakenne vai lakien säätämä toimintamalli?

Digitalisoituminen on samanaikaisesti rakentava ja murskaava voima, joka purkaa perinteisiä rakenteita ja vihaa keskinkertaisuutta, joten on syytä pohtia mistä alueellinen malli todellisuudessa ponnistaa. Koska kulttuuri on kaikkia johtamismalleja ja strategioita väkevämpää, uskotaan hetki, että kunta pohjaa kuntalaisiin ja heidän luomaansa toimintakulttuuriin.

Miksi kunta on olemassa? Ajatus pelkän julkisen toimijan palvelutuotannosta tuntuu pelottavalta. Mediassa pelkäämme pelkän Yleisradion selviävän rahoituksensa turvin mediamurroksesta. Eikö samalla logiikalla kuntien palvelutuotantoa pitäisi olla kovasti kirittämässä ja kehittämässä yksityisten toimijoiden armeija? Syntyykö kunnasta digiaikana kuntalaisten omistama yhteisö, joka välittää toimivia palveluita kuntalaisten käyttöön. Tehdään sillä tavalla ja sitä mitä kuntalaiset haluavat. Saadaan vastinetta verovaroille.

Mikä on kuntalaisen tehtävä? En keksi muuta kuin maksaa veroja ja nauttia kunnan tarjoamista kattavista palveluista. Sekin malli tuntuu kummalliselta. Voisiko kuntalaisen nähdä aktiivisena elintason kehittäjänä ja yrittäjänä muiden joukossa. Millaisia vastuita tai mahdollisuuksia voisimme antaa suoraan kuntalaisille? Tekisivätkö motivoituneet kuntalaiset nykyistä parempia paikkoja elää, yrittää ja saada aikaiseksi?!

Digitaalinen Suomi syntyi jo. Kuntalaiset hamstraavat älykkäitä päätelaitteita ja uusia tapoja asioida verkossa. Milloin kunta ja sen rakenteet seuraavat perässä? Miten kunta hyödyntää joukkoistamisen, palveluiden käyttäjien voimaannuttamisen, yhdessä tekemisen ja avoimuuden mahdollisuudet? Miksi ei kaupunki innosta ja motivoi juuri käyttäjiään markkinoimaan palveluita ja viestimään kunnan asioista?

Kuntien on jatkossa kilpailtava entistäkin enemmän kuntalaisista ja heidän verorahoistaan. Kaikkea kaikille on ei mitään ei kenellekään. On ryhdyttävä kilpailemaan, joka vaatii rohkeutta erottautua, yhdistää voimavaroja, toimia tehokkaan verkostomaisesti ja viestiä erottuvasti yli rajojen. Kunnan on löydettävä oma identiteettinsä, kulttuurinsa ja johdettava sitä niin verkossa kuin arjessakin.

Rakennetaan Suomeen kuntia, jotka syntyvät uudestaan ja uudella tavalla digitalisoitumisen mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Synnytetään kulttuureja, jotka yhdistävät avoimessa kulttuurissa tietoa, taitoja, ideoita ja tekemistä. Tehdään kaupunkeja joiden asukkaat ovat maailman onnellisimpia. Rakennetaan rakenteita, jotka kumartavat verkolle ja tehokkaiden toimintamallien ihanteille. Kilpaillaan siitä kenen kunnassa on aidosti paras paikka elää, asua ja yrittää yli rajojen.

Pääsihteeri puhuu aamulla digitaalinen kunta -tapahtumassa Helsingissä

More from Ville Tolvanen