Tuomo Luoma // June 08 2015

Digitaalisen transformaation johtaminen

ICT on ollut merkittävin Suomen talouskasvuun viimeisen 15 vuoden aikana vaikuttanut tekijä. Professori Matti Pohjolan viimesyksyisen ”Suomi uuteen nousuun” -raportin mukaan se on luonut 50 % työn tuottavuuden ja 40 % kokonaistuotannon kasvusta.

Digitalisaatiolla lasketaan olevan kymmenien miljardien positiivinen vaikutus Suomen kansantalouteen, mutta siitä huolimatta yritykset pitävät sitä edelleen enemmän uhkana kuin mahdollisuutena. Vain 17 prosenttia yrityksistä on kirjannut strategiaansa, miten reagoida siihen (Accenture 2015).

Myös työmarkkinapolitiikan suurin mörkö, globalisaatio, on yksi Suomen kaikkien aikojen suurimmista mahdollisuuksista: milloinkaan aikaisemmin verkostoituneen maailman laajat markkinat eivät ole olleet tarjolla suomalaisille yrityksille yhtä helposti ja edullisesti kuin nyt. Toki tämän mitalin kääntöpuoli on se, että markkinat toimivat myös toiseen suuntaan.

Tässä ympäristössä parhaiten menestyvät rohkeat, mutta yrityksien päätöksentekoa ohjaa yleensä pelko. Ollaan epävarmoja siitä, mitä ja missä järjestyksessä pitäisi seuraavaksi tehdä.

Digitaalisen transformaation johtamisesta on tullut monen yrityksen suurin haaste.

Transformaatio rakentuu kolmelle peruspilarille: uudet liiketoimintamallit, asiakaskokemus ja johtaminen. Uber ja Airbnb ovat hyviä esimerkkejä liiketoimintamallien muutoksesta: yritykset eivät omista yhtään autoa tai asuntoa, mutta ovat nousseet nopeasti markkinajohtajiksi omissa bisneksissään. Molemmat näistä yrityksistä ovat ymmärtäneet hyvän asiakaskokemuksen merkityksen menestymisessä ja pystyvät tarjoamaan digitaalisista kanavista fyysisiin tilanteisiin skaalautuvan palvelukokemuksen kaikille eri asiakassegmenteilleen.

Digitaalisen transformaation pullonkaula on kuitenkin yleensä johtaminen. Digitalisoituminen ei ole teknologinen haaste, vaan ennen kaikkea muutoksen johtamisen haaste. Vanha fakta on, että 75 % yrityksien muutoshankkeista epäonnistuu. Näin voi käydä myös transformaatioprosessin toteutuksessa, jos yrityksen toiminnan fokus on teknologiaratkaisuissa, eikä henkilökunnan sitouttamisen ja kulttuurin muutoksen johtamisessa.

Muutokseen hypänneet transformaatiojohtajat eivät kysele, että minkälaisen teknologisen ratkaisun hankkisin, vaan mistä löytäisin osaavia ihmisiä, miten heitä johtaisin ja miten saisin heidät sitoutettua yritykseen ja sen tulevaisuuteen.

Jos transformaatioprosessin menestyksekkään läpiviemisen tärkein yksittäinen tekijä on ylimmän johdon sitoutuminen hankkeeseen, heti toiseksi tärkein on koko henkilökunnan sitouttaminen: mikä on se innostava visio, jota kohti menemme, ja mikä on minun merkittävä roolini sen saavuttamisessa.

More from Tuomo Luoma