Juho Isola // May 19 2015

Digitalisaation epätodennäköinen sankari

Digitalisaation merkityksestä puhutaan nykyään paljon. Joskus jopa niin paljon, että sen olemus hämärtyy.

Digitalisaation määritelmästä voi olla monta mieltä – mutta yksi asia on selvää: Digitalisaatio vaikuttaa Suomeen, EU:hun, palvelusektoriin, teollisuuteen, julkiseen sektoriin – siis jokaiseen meistä.

Digitalisaatio lisää tuottavuutta ja muuttaa kilpailuasetelmia. Vanha ja hidas murtuu uuden ja nopean edessä. Uudet liiketoimintamallit tuovat asiakkaalle uusia keinoja ratkaista vanhat (tai uudet) ongelmat.

Muutoksen kokivat musiikki- ja elokuvateollisuus, markkinointi sekä kirjakaupat. Nyt myllerrys on käynnissä asiakaskokemuksissa sekä taksi- ja majoituspalvelujen siirtämisessä jaettavaksi taloudeksi. Virosta saa e-kansalaisuuden ja perinteinen pankkiala kohtaa uutta ja voimistuvaa kilpailua kaikilla muilla osa-alueilla paitsi äärimmäisen tylsässä korkoa maksavan käyttötilin ylläpitämisessä.

Digitalisaation määritelmiä

● Digitalisoitumisella tarkoitetaan älykkäiden ratkaisujen ja teknologian integroitumista arkeen (Ville Tolvanen).
● Digitalisaatio on pohjimmiltaan tiedonsiirron nopeutumista, helpottumista ja päällekkäisen työn vähentämistä. En näe tätä niinkään teknologisena muutoksena vaan teknologian mahdollistamana toiminnan ja tekemisen muutoksena (Ilkka O. Lavas).
● Digitalisaatio on… prosessimuutos, joka lähtee teknologian mahdollistamasta tekemisen ja prosessien parantamisesta markkinoinnissa, myynnissä, tuotannossa, toimitusketjussa, asiakaspalvelussa, talouden seurannassa, laadun valvonnassa ja viestinnässä (Ilkka O. Lavas).
● Digitalisointi tarkoittaa informaation purkamista bitteihin (Tero Ojanperä, HS).

Kuten yllä olevista määritelmistä nähdään, digitalisaation voi määritellä monella tavalla. Selvää on se, ettei tässä asiayhteydessä tulisi sekoittaa digitalisointia digitalisaatioon. Ensimmäinen on kapea, informaation siirtämistä digitaaliseen muotoon tarkoittava käsite. Jälkimmäinen pitää sisällään laajemman yhteiskunnallisen muutoksen merkityksen.

Digitalisaatiota ei pitäisi nähdä vain tapana liimata jotain Onlinessa tapahtuvaa vanhan päälle: esimerkkeinä appi, joka ei tuo mitään lisäarvoa tai chat-palvelu, jossa ei voi lopulta tehdä mitään. Digitalisaation ytimessä ovat liiketoimintamallien ja asiakkaan palvelumallien muutos. Digitalisaatio ei ole vain asiakaspalvelun osien siirtämistä SOME:n.

Digitalisaation haasteet

Ilman haasteita kokonaisvaltainen muutos ei tapahdu. Digitalisaatio kohtaa monia haasteita, joista osa on toimijoiden itse asettamia ja osa vanhojen mallien luomia esteitä.

Yksittäisen yrityksen tai muun organisaation tasolla esteitä ovat sisäsyntyiset kapeat ajattelumallit, osaamisen puute sekä huono kyky reagoida muutokseen.

Harmi, mutta näin muuttuva maailma kohtelee tiettyjä toimijoita. Kaikki eivät muutu.

Monissa lähteissä mainitaan digitalisaation esteiksi juuri nuo edellämainitut – sokeus, neuvottomuus ja kyvyttömyys.

Digitalisaation esteitä ne eivät missään nimessä ole, ne ovat yksittäisen organisaation esteitä.

Tärkeämpää on tarkastella digitalisaation haasteita laajemmasta perspektiivistä. Mitkä ovat esimerkiksi Suomen yritysten digihaasteet makronäkökulmasta?

Uuden digitaalisen liiketoiminnallisen ratkaisun luominen Suomen markkinoille on alasta riippuen suhteellisen vaivatonta. Riippuen onko palvelulle/tuotteelle tarvetta, voi ratkaisu menestyä Suomessa hyvinkin. Suurimmat ongelmat tulevat eteen kansainvälistymisen kynnyksellä. EU:n alueelle laajentuva digitaalinen liiketoiminta kohtaa muun muassa seuraavat haasteet:

Arvonlisäverotuksen kansalliset erot,
● Tekijänoikeuskysymykset ja niiden kansalliset erot,
● Rajat ylittävän postiliikenteen liian kallis hinta,
● Tietosuojalainsäädäntö,
● Viranomaisten tietojensaantioikeuskysymykset,
● Erot digitaalisessa tunnistautumisessa (Nettipankki, mobiilivarmenne, jne.),
● Geo-estot: monet palvelut eivät ole saatavilla toisissa EU-maissa

Yllä olevat ongelmat on huomattu myös päättäjien keskuudessa. Vireillä oleva EU:n tason digitaalisen liiketoimintaympäristön yhtenäistämiseen liittyvä hanke on yksi EU:n järkevimpiä hankkeita.

Kansainvälistymistä suunnittelevan yrityksen näkökulmasta ongelmia ovat myös EU-alueen fragmentoitunut kielialue sekä piintyneet tavat etsiä ja ostaa kotimaista.

Esimerkiksi vain 15 % eurooppalaisista ihmisistä on ikinä ylittänyt digitaalisesti kansallisen rajan ostaessaan tuotteita Internetistä. Tämän lisäksi vain keskimäärin 4 % EU maasta lähteneestä Internet-liikenteestä menee Online-palveluihin toisessa EU-maassa, verrattuna 54 % Yhdysvaltoihin suuntautuvaan liikenteeseen.

Suomessa luku on EU:n keskiarvoa isompi, sillä 39 % Online-ostoista ylittää Suomen rajan. Suomalaisten käytös on siis rohkaisevaa, mutta itse pk-yritysten aktiivisuus on surullista katsottavaa: vain 4.8 % Suomen pk-yrityksistä myy tuotteitaan ja palvelujaan Internetissä muualle kuin Suomeen (EU:n keskiarvo on 7 %).

Kansainvälistyminen on heikkoa eikä se ole pelkästään digitalisaation ongelma – se on ennen kaikkea kulttuuriongelma.

Kaikki ongelmat eivät siis ole regulaatiolähtöisiä, vaan käytös- ja kulttuurimalleihin sisältyviä esteitä.

Mistä EU:n digimarkkinastrategiassa on kyse?

EU:n alueella fyysisten liiketoimintaesteiden poistoa on jo tehty. Digitaalisessa markkinassa esiintyy kuitenkin ylimääräistä fragmentaatiota ja esteitä.

EU:n tason yhtenäisen digimarkkina-alueen tarkoitus on vähentää näitä esteitä ja luoda tätä kautta paremmat olosuhteet uudelle digitaaliselle kaupankäynnille, liiketoiminnalle ja innovaatioille. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea laki- ja verosäännöstelyn yhtenäistämistä sekä muuttamista digitaaliseen liiketoimintaa soveltuvammaksi. Lisäksi tarvitaan muutoksia tietosuojakäytöntöihin ja tekijänoikeusasioihin.

Digitaalisen yhden EU-markkinan luominen on sosioekonomisista näkökulmista yksi merkittävimpiä hankkeita pitkään aikaan.

Toivottavasti tämä ei jää vain suunnitelmaksi.

More from Juho Isola