Johanna Lehtonen // August 12 2016

Digitalisaation keskellä pysyvää yritykselle ovat vain arvot

Digitalisaatiossa on yksi pääsääntö: yrityksen ei kannata rakastua yksittäiseen tuotteeseen tai palveluun tai yrittää määritellä yrityksen arvoa tuotteidensa tai palveluidensa kautta. Näin tiivistää IBM:n toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaara.

Digitaalisuus ajaa muutokseen eikä silloin tarrautuminen nykyhetkeen sekä nykyisiin tuotteisiin ja palveluihin ole oikea tie edetä. Tarvitaan kykyä ymmärtää ja analysoida toimintaympäristöä ja markkinoita. Tarvitaan ketteryyttä ja voimaa viedä muutokset läpi isossa organisaatiossa, kuten IBM:ssä.

Mistä kaikesta yrityksen ja organisaation pitää osata luopua, jotta voi menestyä? Entä mitä se vaatii?

Kun riittävän usein käy läpi ja elää muutoksen, pääsee jo parin voltin jälkeen hyvin jaloilleen, Haukkovaara kuvailee.

Digitalisaatiossa tuotteet ja ansaintamalli eivät välttämättä kestä ja säily pitkään. Yrityksen on haettava kilpailuetunsa pysyvien arvojensa ja uudistumiskyvykkyyden kautta. IBM:llä hyvänä esimerkkinä ketteryydestä on tänä vuonna käynnissä oleva kognitiivisten ratkaisujen globaali Think Academy, jossa törmäytetään henkilöstöä ja ideoita sisäisessä online-ohjelmassa.

Ketään ei pakoteta ohjelmaan, vaan kaikkia rohkaistaan ja kannustetaan ideoimaan uusia disruptiivisia ratkaisuja sekä muodostamaan mahdollisimman monimuotoisia tiimejä eri maista ja eri puolilta yritystä, Haukkovaara kertoo.

Haukkovaara korostaa, ettei myöskään henkilöstön pidä määritellä omaa työminäänsä rakenteiden tai positioidensa kautta. Tärkeintä on uteliaisuus ja relevantti osaaminen – usko itseensä ja siihen, että minä pärjään aina. Tätä varten tarvitaan jatkuvaa oppimista ja uusien asioiden ihmettelyä ja opettelemista.

Pysyvyyttä muutosten keskellä edustavat IBM:n kolme ydin arvoa, joista on johdettu yhdeksän käytännönläheistä arvoa jokapäiväiseen kanssakäymiseen. Näiden arvojen kautta IBM viestii henkilöstölleen yhteisöllisyyttä ja myös palkitsee arjessa arvojen mukaan toimimisesta.

Haukkovaara näkee, että nyt jo työelämässä mukana olevalla sukupolvella on luontaisena normina uusien sovellusten ja toimintatapojen omaksuminen. Tavallaan sisäänajettuna ajatusmalli, missä ympäristöjen kuuluu vaihtua eikä sopeutuminen laukaise suurta stressiä. Muutosherkkyys vaatii kuitenkin edelleen rinnalleen vahvaa kokemusta perusbisneksen ansaintamalleista sekä syvällistä ymmärrystä teknologian ja IoT-liiketoiminnan perusperiaatteista.

Koska sisäisen viestinnän on kuljettava saumattomasti ja reaaliaikaisesti, on IBM:n kehittänyt työntekijöilleen useita jokapäiväistä työtä tukevia ja helpottavia online-ohjelmia. Yrityksen henkilöstöllä on käytössään myös sisäinen appstore, jonka yhden sovelluksen kautta löytyy esimerkiksi nopeasti tietyn asiakasvastaavan yhteystiedot sekä mahdollisuus ottaa yhteyttä napin painalluksella.

Asiakaslähtöinen liiketoiminta on IBM:n toiminnan ydin. Vauhdilla yleistyvät halvemmat ja internetiin yhdistettävät IoT-laitteet tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia uusien liiketoiminta-alueiden valloittamiseen. Tiedon jalostamisella ennustamisen ja mallintamisen kautta pyritään tarjoamaan asiakkaille suoraan etulinjassa toimimisen tueksi mahdollisimman järkeviä ja hyödyllisiä uusia palveluita. Parhaimmillaan digitaalisuus mahdollistaa hurjat säästöt toimialalla kuin toimialalla sekä tarjoaa loppukäyttäjille huimia palvelu- ja asiakaskokemuksia.

https://digitalist2017.wpengine.com/event/digitalist-leadership-forum-2016/

More from Johanna Lehtonen