Johanna Lehtonen // April 17 2015

Digitalist & Boardman

“Olipa erittäin mielenkiintoinen aamupäivä ja ajatuksia herättävät keskustelut Johtaminen digimaailmassa -tutkimuksen ympärillä.”

Näin totesin pari viikkoa sitten vierailtuani Digitalist Venturesilaisten kanssa Boardmanin luona.

Boardman julkaisi helmikuun alussa tutkimuksen, jossa selvitettiin millaisia valmiuksia suomalaisilla yrityksillä on menestyä digitalisoituvassa maailmassa. Tutkimuksen mukaan

“heikoimmalla mallilla on tekemisen tahti – 24/7. Ymmärrykseen teknologian vaikutuksista tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tutkimustulokset antavat myös aihetta miettiä, onko turvallisuus ja sen merkitys mielletty yrityksissä riittävän laajasti.”

Boardmanin Johtaminen digimaailmassa -tutkimuksen tuloksista on koottu informatiivinen esite: http://www.boardman2020.fi/wp-content/uploads/2015/04/Johtaminen-digimaailmassa-Top-10-esite_FINAL2.pdf

Boardmanissa ja Boardman2020 -ryhmässä aktiivisesti vaikuttava Esa Matikainen kertoi tutkimuksen taustoista ja kävimme yhdessä keskustellen läpi tutkimuksen pohjalta poimitut 10 digitaalisen maailman johtamisen ja tekemisen menestystekijää.

Parin tunnin aikana ehdimme pohtimaan muun muassa osataanko Suomessa ajatella tarpeeksi isosti, millaisia positiivisia asiakaskokemuksia meillä on, uskalletaanko Suomessa edelleenkään oppia epäonnistumisista ja päästää irti huonoista konsepteista ja ideoista? Ensimerkiksi entä jos idea on loistava, mutta ajoitus on väärä – mihin kootaan väärin ajoitetut konseptit odottamaan oikeaa hetkeä?

Keskustelua herätti kovasti myös kysymys taipuuko suomalainen yrityskulttuuri 24/7 palveluun, ymmärretäänkö oikeasti kansainvälisen kilpailun uhka ja mahdollisuudet, miten kyper- ja tietoturvauhkiin turvaudutaan sekä millä keinoin yrityskulttuuri oikeasti muovataan avoimeen ja digitaaliseen muotoon. Yksi kova ja kapean alan huippuosaajaa ei vielä pelasta yritystä, jos hän itse ei saa tukea ja sparrausmahdollisuutta organisaatiolta.

Positiivisena signaalina poimin Esan puheista yritysjohdon ja hallitusammattilaisten selvän kiinnostuksen lisääntymisen digitaalisaatiota kohtaan sekä ymmärryksen parantumisen tutkimuksen käynnistämisestä 1,5 vuotta sitten verrattuna tähän päivään. Digitalisaation mahdollisuudet siis ymmärretään jo selvästi paremmin, mikä toivottavasti näkyy myös kasvavina panostuksina digitaaliseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.

 

More from Johanna Lehtonen