Digitalist Network // January 24 2018

Digitalist Group mukaan tukemaan 5G Finland-verkoston yrityksiä

Digitalist liittyy kumppaniksi Telian lanseeraamaan 5G Finland -verkostoon, jonka tavoitteena on luoda ja pilotoida 5G-maailmaan hyödyllisiä sovelluksia ja palveluita. Ekosysteemin muita kumppaneita ovat Nokia, Tekes, Tieto ja start-up-yhteisö Maria 01.

5G ja esineiden internet, IoT tuovat yrityksille runsaasti uusia mahdollisuuksia oman liiketoiminnan kehittämiseen. Digitalistilla on vahvaa osaamista teknologian hyödyntämisestä käytännön tuote- ja palveluratkaisujen kehittämiseen, ja yhtiö tarjoaa 5G Finland –verkostossa mukana oleville kumppaneille palveluita uusimpien teknologioiden konseptointiin ja implementointiin liiketoiminnan kehittämiseksi.

”Monen yrityksen on vielä kirkastettava näkemystään siitä, miten niiden kannattaisi hyödyntää 5G:n ja IoT:n uusia mahdollisuuksia liiketoiminnassaan. Digitalistin vahva tutkimus-, design- ja teknologiapalvelukokonaisuus on merkittävä tuki kumppaniverkoston yrityksille, jotka haluavat nopeuttaa omaa kehitystyötään”, sanoo Telian 5G-ohjelman vetäjä Janne Koistinen.

Uusien teknologioiden nopea kehittyminen, digitaalisten palveluiden yleistyminen ja asiakaskokemuksen kriittinen merkitys näkyvät vahvasti kaikkien toimialojen investoinneissa. Uusien teknologioiden hyödyntäminen yritysten digitalisaation mahdollistajana asiakaslähtöisesti vaatii syvää ymmärrystä ja kykyä soveltaa oikeita asioita oikeaan tarkoitukseen oikeassa paikassa.

“5G Finland on erinomainen aloite kaikille toimialoille, joita teknologiamuutokset koskettavat. Kumppanuus vahvistaa entisestään mahdollisuuksia tarjota osaamistamme yhä laajemmalle asiakaskunnalle. Toteutamme parhaillaankin vastaavia hankkeita, mm. teollisuuden, matkustamisen ja logistiikan, teknologiasektorin ja kuluttajapalveluiden toimialoilla, ja esimerkiksi Smart City-alueella näemme kasvavia mahdollisuuksia”, toteaa Digitalistin kumppanuuksista ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Marko Rapeli.

 

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj, Marko Rapeli, SVP, puh. + 358 50 323 3973

Telia Finland Oyj, Janne Koistinen, Program Director, puh. +358 40 302 4624

Telia Finland Oyj, Mika Raitola, Innovation Lead, puh. +358 40 827 1019

 

Valokuva: NASA

More from Digitalist Network