Esko Rissanen // May 27 2014

Eläinten hyvinvoinnista digitaalista kauppatavaraa

Kuluttajien kiinnostus elintarvikkeiden alkuperää kohtaan kasvaa jatkuvasti. Markkinat eriytyvät, osa kuluttajista haluaa edullisuutta, osalle tuotteeseen liittyvät arvot ratkaisevat ostokäytöksen.

Tuotantoeläinten hyvinvointi on noussut otsikoihin. Tuotannossa toteutuva lakisääteisiä minimejä parempi hyvinvointitaso on selkeä tuotannon lisäarvotekijä. Kuinka se pystytään hinnoittelemaan tuotteeseen, onkin haasteellisempi asia.

Usein kuvitellaan, että hyvinvointiin investointi lisää lopputuotteen hintaa liikaa. Näin varmasti onkin, mikäli kustannus kasvaa samalla prosentilla jalostuksen ja kaupan jokaisessa portaassa. Mikäli hyvinvoinnin vuoksi tuottajahintaa korotettaisiin 15%, kustannusvaikutus vaikkapa 400 g grillimakkarapakettiin olisi noin 7 senttiä tai 200 g naudanlihapihviin noin 15 senttiä.

Tuotantoeläinten hyvinvointi luodaan maatiloilla ja mahdollisesti eläinkuljetuksissa. Eläinten kasvatuksessa toteutunut, minimivaatimuksia parempi eläinten hyvinvointi on aineeton hyödyke, jonka valmistaminen päättyy eläimen kuollessa. Elintarvikkeen jatkojalostusketjussa ei enää hyvinvoinnin lisäarvoa synny.

Koska kyseessä on aineeton hyödyke, sen logistiikka voidaan eriyttää varsinaisen tuotteen logistiikasta. Näin voidaan välttää lisäarvoon kertyviä ylimääräisiä kustannuksia.

Logistiikka voidaan rakentaa digitaaliseksi, kunhan varsinaisen tuotteen jäljitettävyys on kunnossa.

Jäljitettävyydessä suomalainen lihanjalostusteollisuus on maailman huippua.

Suomessa on käytössä lakisääteiset eläinrekisterit, joita ylläpidetään tarttuvien eläintautien varalta. Jokainen eläin merkitään. Jokainen eläin rekisteröidään järjestelmään. Jokainen eläinten pitopaikka rekisteröidään. Ja jokainen eläimen siirto pitopaikasta toiseen rekisteröidään kellonajan tarkkuudella. Rekisterimerkintöjä yhteiskunnan ylläpitämään rekisteriin kertyy päivittäin tuhansia.

Järjestelmien kehittämisellä näitä rekistereitä voisi hyödyntää myös tuotannon dokumentointijärjestelmänä. Eläinten pitopaikkarekisteriin tulisi lisätä pitopaikassa toteutuvat lisäarvotekijät: kuuluuko pitopaikka luomu-valvontaan, toteutetaanko pitopaikassa eläinten hyvinvointitoimenpiteitä, millaisia valvontatoimia pitopaikkaan on suoritettu ja millaiset valvontatulokset ovat. Rekisteriin tulisi voida liittää myös viranomaistarkastusten ulkopuolisia laatujärjestelmiä ja niihin liittyviä sertifiointitarkastustietoja.

Lihatuotteiden kuluttajapakkauksiin tulisi lisätä eläimen tai eläinryhmän tunnus.

Tällä tunnuksella suoritettavia tietohakuja eläinrekisteriin, eläinten pitopaikkarekisteriin ja luomurekisteriin yhdistelemällä saataisiin jokaisen lihapaketin sisältämät aineettomat lisäarvotekijät määriteltyä.

Kaupan tietojärjestelmässä tuotteen ja sen sisältämän lisäarvon yhdistämisellä myyntihintaan saataisiin sekä tuotteen että lisäarvon hinta. Hinnan hyvinvointilisän välittämiseen tuottajille tulisi olla erillinen tuottajaorganisaatio. Lähes kaikki tarvittavat rakenteet ovat jo olemassa, ne vain tulee ottaa käyttöön.

Maaseudun kehittämisohjelmassa vuosille 2014-2020 eläinten hyvinvointitukeen on varattu 460 miljoonaa euroa julkisia varoja. Summa on suuri, mutta seitsemän vuoden aikana tuotettavalle lihamäärälle jaettuna tuki on karkeasti arvioiden 17 senttiä kilolle. Kaikki tuotanto ei tule hyvinvointituen piiriin, joten toimenpiteitä toteuttava tila saa tukea enemmän. Mikäli kuluttajat saadaan mukaan tuotteiden lisäarvokaupan muodossa, hyvinvointiin investoiminen tulisi tuottajille paljon pelkkää tukijärjestelmää kannustavammaksi.

Yleisen mielipiteen mukaan on tarvetta tuotantoeläinten hyvinvoinnin kehittämiseen. Toteutukseen tarvitaan yhteistä tahtoa, jossa jokaisella taholla on osansa: tuottajalla olosuhteiden ja käytäntöjen kehittäminen, viranomaisilla rekistereiden laajentaminen, elintarvikkeiden jalostajilla jäljitettävyyden takaaminen, kaupalla tuotteiden ja lisäarvon hinnan kerääminen.

Lisäksi tarvitaan nyt vielä puuttuva lenkki, kaiken edellä mainitun yhteen kokoava organisaatio.

More from Esko Rissanen