Ville Tolvanen // May 10 2017

Elämäni ryhmät

Olen mukana neljässä eri ryhmässä. Cor Groupissa omistajana, Fredman Groupissa hallituksessa, Moment Groupissa hallituksen puheenjohtajana ja Digitalist Group & Networkissa CDO:na.

Kaikissa tavoite on samankaltainen. Rakentaa eri toimialojen ekosysteemissä toimivaa verkostomaista liiketoimintaa, jossa datan avulla on tarkoituksena luoda enemmän ja parempaa liiketoimintaa vähemmällä.

Sana Group yrityksen nimessä merkitsi aiemmin hallintorakennetta, usein konsernia. Sitä se voi olla tänäänkin, mutta minulle se merkitsee enemmän verkostomaista tapaa rakentaa uutta liiketoimintaa. Vaihtoehtoja on monenlaisia: 1) Moment group haluaa verkottua asiakkaiden kanssa ja virtualisoida heidän palveluprosesseja 2) Fredman tekee ammattikeittiöistä älykkäitä ja tiedolla johdettuja. 3) Cor Group rakentaa Coronaria brändillä ainutlaatuista hyvinvoinnin verkostoa ja 4) Digitalist Group & Network  tutkii, suunnittelee, toteuttaa ja edistää digitalisaation hyödyntämistä erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä.

Miksi verkostomainen tapa toimia? Joustavan, avoimen ja verkostomaisen toimintamallin hyödyt ovat kiistattomat. 1) Asiakastarpeiden ennakointi ja yhteistyö asiakkaiden kanssa 2) Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa 3) Toiminnan kehittäminen ja innovointi ekosysteemissä ja yhdessä asiakkaiden kanssa. 4) tehokas tiedonkulku ja tapa johtaa toimintaa 5) ketterä ja tehokkaampi tapa kasvaa ja kehittää uusia liiketoimintoja.

Uskon ekosysteemien ja verkostomaisten yritysten valtaavan toimialoja. Näen datan alustana ja liimana, joka tekee työstä, johtamisesta ja kehittämisestä entistäkin joustavampaa ja tehokkaampaa. Ajattelen tiedon tuovat asiakkaat, tekijät, yritykset ja kumppanit yhteiseen prosessiin ketterällä ja avoimella tavalla. Tieto on uusi öljy, jota jalostetaan datasta ymmärtämällä sen merkitys osana liiketoimintaa.

Kauan eläköön Groupit, jotka ymmärtävät ”ryhmän” tarkoittavan paljon paljon enemmän kuin pelkkä hallintorakenne!

More from Ville Tolvanen