Kimmo Sulin // April 12 2016

Esineiden internetin mahdollisuudet hähmäisiä monelle pk-yrittäjälle

Tuoreen tutkimuksen mukaan Internet of Thingsin mahdollisuudet liiketoiminnan edistämiseksi ymmärtää hyvin vain joka kymmenes pk-yrittäjä. Ne yrittäjät, jotka tuntevat esineiden internetin mahdollisuudet, ovat kehittäneet sen avulla kokonaan uusia tuotteita tai palveluja.

Esineiden internet (Internet of Things, IoT tai M2M) tarkoittaa fyysisten esineiden, palveluiden, järjestelmien ja ohjelmistojen sekä jopa ihmisten liittämistä yhteen internetissä. Nettiyhteydellä voidaan muun muassa kerätä ja analysoida tietoa reaaliaikaisesti sekä ohjata laitteita etänä.

Kyselytutkimukseen vastanneista vain murto-osa tuntee hyvin M2M- eli machine-to-machine-käsitteen. Lähes kolmasosa ei ole koskaan kuullutkaan aiheesta. Tuloksista voidaan päätellä, että yrittäjät tarvitsevat lisää helppokäyttöisiä M2M-ratkaisuja päästäkseen kiinni esineiden internetin tarjoamiin hyötyihin.

Yrittäjät hakevat M2M:stä tukea uusien palvelujen luomiseen

Joka toinen yrittäjä aikoo pärjätä ilman esineiden internetiä. Suurin osa näistä yrittäjistä on kuitenkin niitä, jotka eivät edes kunnolla tiedä mitä M2M-käsite tarkoittaa. Monella yrittäjällä voisi olla mahdollisuus kehittää tuotteitaan tai palveluitaan M2M:n avulla ja tavoitella aivan uusia asiakasryhmiä sekä erottautua kilpailijoista. Ensin tulisi kuitenkin sisäistää, mitä M2M tarkoittaa ja miten sen avulla voidaan kehittää tai luoda kokonaan uutta liiketoimintaa. Esimerkkien hakeminen muilta toimialoilta vie omaa ajattelua yleensä askeleen eteenpäin. Noin tuolla, mites sitten meillä?

Noin kymmenesosa kaikista pk-yrittäjistä kokee M2M-ratkaisujen olevan juuri nyt tarpeellisia omassa yrityksessään. Useimmiten nämä yrittäjät ovat niitä, jotka uskovat yrityksensä liikevaihdon kasvuun ja näkevät digitalisaation tärkeänä. Voidaanko tästä päätellä, että digitalisaation edelläkävijät pystyvät kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaansa tai ainakin näkevät siihen mahdollisuuksia, kun taas totuttuihin ajatusmalleihin ja perustekemiseen tuudittautuvien yrittäjien on hankalaa kasvaa ja erottautua nykyisessä kilpailu- ja taloustilanteessa?

Yrittäjät, jotka jo käyttävät tai aikovat käyttää M2M-ratkaisuja, tarvitsevat niitä useimmiten tuotteiden tai palvelujen luomiseen. M2M-ratkaisuilla haetaan myös kustannussäästöjä sekä työn optimoinnin eli prosessien tehostamista. Lähes kolmasosa vastanneista hyödyntää M2M-ratkaisuja kokonaan uuden kasvun luomiseen.

IoT on kehittynyt valtavasti ja tällä hetkellä se kasvaa kovaa vauhtia. M2M-ratkaisuista on tulossa yritystoiminnan keskeinen osa. Ne auttavat lisäämään tehokkuutta, säästämään rahaa, parantamaan palvelua ja helpottamaan elämää kaikilla sektoreilla. Pk-yrittäjien ei kannata jättäytyä kyydistä pois, vaan pyrkiä aktiivisesti hyppäämään mukaan digikehitykseen kilpailukykynsä säilyttääkseen. Jätätkö digitalisaation kilpailijoillesi vai aiotko tehdä sen itse?

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin internetkyselynä 25.11.–14.12.2015. Kyselyyn vastasi 1 170 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Jo kolmatta kertaa toteutetun kyselyn aiheina tällä kertaa oli erityisesti se, miten pk-yrittäjät kokevat digitalisaation mahdollisuudet, sen tärkeyden ja esteet käytännössä sekä miten mobiililaitteet ja tietoliikenneratkaisut vaikuttavat yrittäjän arjen sujuvuuteen. Vastaajiksi valittujen kriteereitä olivat yrityksen koko (alle 50 henkilöä) ja se, että vastaaja työskentelee omistamassaan yrityksessä sekä joko toimii päättävässä asemassa tai osallistuu yrityksensä päätöksentekoon.