Miikka Heinäsmäki // December 08 2015

IT:n lyhyt historia

Olipa kerran aika, jolloin tietokoneet olivat isoja, kalliita ja yksinkertaisia.

Tuohon aikaan IBM:n hallituksen puheenjohtaja Thomas J. Watson ennusti, että viisi tietokonetta riittää tyydyttämään maailman tarpeen. Ennustusta päivitettiin myöhemmin, eli vuonna 1980, yhteensä 275 000 laitteeseen. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa.

IT1.0 – Teknologiakeskeinen IT

Tämä aikakausi oli IT1.0 – Teknologiakeskeinen IT. Silloiset järjestelmät olivat vielä kohtuullisen yksinkertaisia ja olikin tyypillistä, että pieni tiimi tai jopa yksi ammattilainen pystyi alusta lähtien rakentamaan järjestelmän ja ylläpitämään sitä. Sen sijaan laskenta-aika ja tallennuskapasiteetti oli kallista ja siksi järjestelmät tuli suunnitella ja jopa testata -ns. pöytätestaus- huolellisesti paperilla etukäteen. Onneksi elämä oli verkkaisempaa.

IT2.0 – Prosessikeskeinen IT

Suuri muutos tapahtui 1990-luvulla internetin kaupallisen käytön yleistymisen myötä. Jo keskuskoneista ns. client-server-arkkitehtuuriin siirtyminen aiheutti järjestelmien monimutkaistumista. Mutta monimutkaisuus lisääntyi exponentiaalisesti kun siirryttiin avoimeen verkkoon sekä tietoturva-asioiden vuoksi että käyttäjien ja käytön määrän moninkertaistumisen vuoksi.
Asioiden monimutkaistuessa tiimien koko kasvoi ja määrittely- ja suunnittelutyön määrä kasvoi. Ja tiimien koon kasvaessa tarvittiin entistä enemmän prosesseja ja toimintaohjeita. Oltiin saavuttu IT2.0 – Prosessikeskeisen IT:n aikaan.
Tietokoneiden hinnat olivat laskeneet merkittävästi. Sen sijaan ihmistyön määrä ja hinta oli noussut, joten kustannukset kasvoivat. Monet organisaatiot yrittivät taklata tätä siirtämällä IT-työtä halvemman kustannustason maihin. Tämä johti ojasta allikkoon: metatyön eli “suunnitellaan suunnittelemista” määrä räjähti käsiin ja jouduttiin vielä syvemmälle prosessien syövereihin. IT-ammattilaiset puhuivat ITIL:iä, COBIT:ia ja mitä niitä nyt onkaan. Joka tapauksessa yhteistyötä liiketoiminnan kanssa vaikeutti se, että ei puhuttu edes samaa kieltä.
IT2.0:n kärjistymä on kymmeniä tai satoja miljoonia euroja maksavat ja vuosia kestävät IT-hankkeet. Ollaan aika kaukana liiketoiminnan hyödyttämisestä. Jokaisen organisaation IT-strategiassa lukee, että “IT on liiketoiminnan mahdollistaja”. Mutta oikeasti IT2.0 on liiketoiminnalle kivireki, jollei peräti este.

IT3.0 – Ihmiskeskeinen IT

2000-luvulla muuttui ja muuttuu ainoastaan kaikki. Internetin myötä asiakkaista on tullut kuninkaita, hyödykkeiden ja palveluiden hankinta kilpailijalta on vain hiiren klikkauksen päässä. Älypuhelimien ja tablettien myötä jokaisella on vanhan ajan suurkonetta vastaava laskentateho taskussaan. Ketterät kehitysmenetelmät ja lean-toimintamallit ovat parantaneet merkittävästi hankkeiden onnistumisen todennäköisyyttä ja tiputtaneet kustannuksia. Sosiaalinen media on muuttanut tavan, jolla ihmiset ovat vuorovaikutuksessa. Uudet teknologiat, esim. big data ja IoT, mahdollistavat uusia liiketoimintainnovaatioita. Pilvipalvelut mahdollistavat merkittävästi edullisemmat ja joustavammat IT-palvelut.
Ja kehitys etenee nopeutuen. Kun milleniaalit tulevat oman rahan ansainta- ja kulutusvaiheeseen, tapahtuu isoja muutoksia nopeasti. Ensimmäinen iPhone esiteltiin vuonna 2007 ja vain kolme ja puoli vuotta myöhemmin entisen, suvereenin markkinajohtajan Nokian myynti oli niin karmeassa laskukierteessä, että toimitusjohtaja puhui palavasta lautasta.
IT3.0 – Ihmiskeskeinen IT tarkoittaa perusasiaan palaamista eli sitä, että tietotekniikka on olemassa ihmistä varten, ei päinvastoin.
Asiakkaille tarjotaan arvonlisää, josta he ovat valmiit maksamaan lisähintaa, esim. omppupuhelin maksaa tuplaten verrattuna moneen puhelimeen, jotka tekevät ihan samat temput, mutta niin vaan tuntuu ostajia sille riittävän. Ja jotta tätä arvonlisää osattaisiin tarjota, on meidän tunnettava asiakkaamme ja muistettava, että he ovat erilaisia ihmisiä. Samaten IT on saatava palvelemaan työntekijää, ei päinvastoin. Käytännössä tämä tarkoittaa esim.
“Tottakai voit käyttää omaa tablettiasi, me olemmekin siirtäneet kaikki dokumenttimme pilveen, joten ne ovat saatavillasi ajasta, paikasta ja laitteesta riippumattomasti.”
Työkavereille ja muille sidosryhmille eli ihmisille pitää ruveta puhumaan heidän kieltään, ei IT-jargonia.
Arvokkainta on aika. Lyhyemmät IT-projektit tarkoittavat aikaisempia hyötyjä ja ne tarkoittavat suurempaa liikevaihtoa ja yrityksen arvoa. IT1.0:aan ja IT2.0:aan sisäänrakennettu hitaus on myrkkyä liiketoiminnalle ja yrityksen arvolle.

Vuosi 2016

Ensi vuonna muutamat edelläkävijät Suomessa tulevat siirtymään täysimittaisesti IT3.0:aan. Varhaiset omaksujat siirtyvät IT3.0:aan osittain. Myöhäiset omaksujat ehkä uskaltavat tehdä joitakin kokeiluja. Todennäköisesti muutama jäärä tulee kuolemaan.
Tämän enempää en uskalla ennustaa, sillä aloittelevanakin tulevaisuudentutkijana tiedän, että tulevaisuutta ei voi ennustaa.

More from Miikka Heinäsmäki