Miika Niemelä // October 01 2015

Kauppa käy, kun sisältö on kohdillaan

Viimeisen viiden vuoden aikana sisältömarkkinointi on muuttunut yhä vaativammaksi lajiksi.

Kuluttajien koukuttamiseksi on markkinaviestien nykyään oltava ihan oikeasti informatiivisia, sivistäviä tai viihdyttäviä. Juuri sisältö ja sen laatu on painottunut puhtaiden markkinointimanööverien kustannuksella.

Samaan aikaan myös verkkokauppa on kehittynyt huimasti, niin markkinoinnin kuin teknologiankin näkökulmasta. Big datan ja yhä tarkemman kohdistamisen myötä yritykset voivat tarjota hyvin houkuttelevia ja räätälöityjä ostokokemuksia verkossa. Näin kaupustelu verkossa alkaa viimein saavuttaa sen saman käyttökokemuksen, mikä on ollut kivijalkakaupan vahvuus.

Sisältömarkkinoinnin ja verkkokaupan harppauksista huolimatta ne elävät yhä merkittävältä osin erikseen, omissa siiloissaan. Monet vähittäismyyjät keskittyvät liikaa hetken mielijohteessa klikattujen heräteostosten synnyttämiseen. Tällöin ne menettävät mahdollisuuden luoda sitoutuneita ja uskollisia suhteita asiakkaisiin. Niitä nimittäin syntyy juuri onnistuneen sisältömarkkinoinnin avulla.

Digimarkkinoinnin edelläkävijä Seth Godin selittää kirjassaan Permission Marketing hyvin, mistä on kysymys:

“Imagine you have a packet with one hundred flower seeds in it. Also pretend you’ve been given one hundred watering cans each filled with just enough water to soak one seed for a few days.

It seems as though you could do one of two things. You could plant all one hundred seeds and then water each seed one time. My guess is that every single seed would then fail to grow. Or you could plant just twenty seeds and then throw the other eighty in the trash. Water each of the twenty seeds five times over the course of a week and you’d probably end up with twenty flowers.”

Tällä hetkellä useimmat verkkokauppiaat tuntuvat seuraavan ensin mainittua polkua. Tavoitellessaan kaikkia potentiaalisia asiakkaita yhdellä markkinointirykäyksellä he todennäköisesti eivät saa aikaan juurikaan kauppaa. Sen sijaan yhdistämällä sisältö ja kauppa vähittäismyyjät valitsevat huomattavasti pitkäjänteisemmän suunnan: kun toimenpiteet keskittää tiettyyn potentiaaliseen joukkoon, alkaa uusia asiakassuhteita ja suosituksia syntyä.

Vaikka tämä fokusoituneempi lähestymistapa on yhä poikkeus, osa verkkokaupoista on havainnut sen parhaaksi tavaksi toimia. Esimerkiksi Varusteleka ei välitä, vaikka kuvaustekstit eivät aina naurata kaikkia. Riittää, että ne uppoavat täysillä tarpeeksi moneen, joista sitten tulee uskollisia asiakkaita.

Miksi sitten verkossa kauppaa käyvät yritykset eivät vielä ole sisäistäneet pitkäjänteisen sisältömarkkinoinnin strategiaa? Kyse voi olla yksinkertaisesti siitä, että yrityksen käyttämä verkkokauppaohjelmisto ei taivu uusiin vaatimuksiin. Kun sisältökanavat eivät yhdisty verkkokauppaan, brändin ilme verkossa siiloutuu eri paikkoihin ja on epäyhtenäinen.

Tämä ei nykypäivän kuluttajille toimi. Internet on äänekäs paikka, täynnä houkutuksia vain yhden klikkauksen päässä. Tullakseen kuulluksi monet brändit tuntuvat huutavan kaikkiin suuntiin. Metelin läpi voi erottua vain vahvalla ja persoonallisella, sisällön ja kaupan yhdistävällä ratkaisulla. Se sitouttaa kontakteja, parantaa hakukoneoptimointia, luo viihtyisää ostomoodia – ja tuo uusia sekä useampaankin kertaan kaupustelevia asiakkaita.

More from Miika Niemelä