Markus Nieminen // January 24 2017

Kirja-arvostelu: Sprint

Google Venturesin Jake Knappin kirjoittama SPRINT lähestyy yrityksien ongelman ratkaisua viikon mittaisella suunnittelumetodilla. Design Sprint -metodi soveltaa tunnettuja johtamismalleja ja käyttäytymistieteen käytäntöjä.

Omasta mielestäni kirjan kolme tärkeintä pääteemaa ovat:

  • Oikeat ihmiset tunnistamaan oikeat ongelmat
  • Oikeita ratkaisuja oikein suunnittelemalla
  • Olettamuksien oikein testaaminen ja oikean palautteen saaminen

Kirjassa sprint tarkoittaa viikon mittaista suunnittelujaksoa, jonka aikana suunnitellaan prototyyppi joka viikon lopuksi testataan. Se mikä erottaa tämän metodin muista suunnittelumetodeista on aika. Kirjan kantava ajatus on siinä että ideat pitää synnyttää, kirkastaa, luoda proton muotoon ja testauttaa viikon sisällä.

Kirjan yksi tärkeimmistä huomioista on se että sprint -metodi vaatii ihmisiltä työaikaa kokonaisen viikon (viisi päivää). Metodi siis vaatii yrityksen tärkeimmiltä henkilöiltä kokonaisen viikon onnistuakseen. Tämä voi tuntua ylitsepääsemättömältä haasteelta, mutta mitä et olisi valmis tekemään yrityksesi eteen?

Kirjan ensimmäinen pääteema on tunnistaa oikeat ihmiset ja auttaa heitä tunnistamaan oikeat ongelmat. Sprint edellyttää että siihen osallistuvat aina päätöksentekijästä lähtien kaikki tärkeät henkilöt. Näiden henkilöiden pitää tunnistaa kriittisin ongelma haasteen voittamiseksi.

Itse ongelman ratkaisusta kirja antaa kattavan kuvauksen. Pääosin se kertoo kuinka suunnittelua fasilitoidaan ja johdetaan oikein. Suunnittelussa keskitytään luomaan uusia ajatuksia erilaisten työkalujen ja keinojen kautta. Lopuksi ideoista suodatetaan turhat pois ja valitaan ehdotukset prototyyppejä varten.

Sprint –metodi huipentuu perjantaina järjestettävään testaustilaisuuteen, jossa prototyyppi testataan oikeilla ihmisillä. Tähänkin kirja antaa sopivan kattavan tiedon. Kuinka testaustilanne hoidetaan ja mihin asioihin keskitytään.

Viikon mittainen sprint –metodi kuulostaa järkevältä. Se ei ole tiedettä, se on järkevää tekemistä. Kirjan esimerkit antavat ”uskottavuutta” metodin toimivuudelle. Sprintin eri vaiheita käydään läpi tunnettujen startupien kautta.

Kirja on mielestäni hyvä tiivistelmä pitämään kunnollisia workshoppeja, anteeksi siis sprinttejä. Se myös muistuttaa yhteistyön tärkeyttä ja nostaa esille nykypäivän suurimman haasteen: Suunnittelua ei oteta yrityksissä tosissaan, vaan aika käytetään nykyisyyden hallinnointiin.

Se mitä jäin miettimään luettuani että voiko tämä metodi oikeasti toimia suomalaisessa yrityskulttuurissa?

Täällä kalenteri on pyhä asia. Kalenteri on insinöörien toisiksi tärkein työkalu excelin jälkeen. Kuka oikeasti voi uhrata yhden kokonaisen viikon workshopille? Vaikka juurikin tuo yksi viikko voisi kääntää toimintasi voittavaksi?

Tutustu design sprinttiin täältä

More from Markus Nieminen