Esko Rissanen // March 18 2015

Komissio pohtii digiesteitä

Olin eläinten hyvinvointikysymysten asiantuntijaryhmässä Brysselissä.

Euroopan komission ajankohtaiskatsauksen meille antoi Kataisen kabinetin jäsen Heidi Jern. Hänen seurattaviin asioihin kuuluu myös digitalisuuden kehittyminen.

Eurooppa on jäänyt digiliiketoiminnassa Yhdysvalloista jälkeen. Komissio kartoittaakin parhaillaan lainsäädäntöhankkeita, joilla käynnistyneellä 5-vuotiskaudella kasvun esteitä voitaisiin poistaa. Tärkeänä nähdään yhteisön alueen markkinat askeleena lokaalin ja globaalin välillä.

Esityksessään Jern mainitsi mm. seuraavat digitalisaation esteet yhteisön tasolla:

  • arvonlisäverotuksen kansalliset erot
  • tekijänoikeuskysymykset, esimerkkinä kansallisesti hyvin toimiva Teosto, joka voikin olla laajemman markkinan osalta haaste
  • rajat ylittävän postiliikenteen hinta
  • uudistamista tarvitseva tietosuojalainsäädäntö: tuleeko sitä kehittää eurooppalaisen, yksilön tietoja suojaavan mallin suuntaan vai amerikkalaisen oletusarvoisen avoimuuden suuntaan
  • viranomaisten tietojensaantioikeuskysymykset

Olennaisinta on se, että komission viiden vuoden työjärjestys lainsäädäntöhankkeissa luodaan nyt. Pitemmän tähtäimen tarpeista kannattaa olla komission suuntaan aktiivinen.

Muita minulle yrittäjänä mielenkiintoisia uutuuksia ovat Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), jonka tehtävänä on kantaa innovatiivisten yritysten rahoitusvivun suurin riski sekä tänä vuonna käynnistyvä EU:n investointineuvontakeskus, joka palvelee yhden luukun periaatteella kaikkien yritysrahoitusjärjestelmien hyödyntämisessä.

More from Esko Rissanen