Petteri Kallio // June 29 2017

Kuka johtaa verkostoasi?

Ihminen on ainoa laji maapallolla, joka pystyy rakentamaan verkostoja sekä geneettisten että fyysisten rajojen yli. Erilaiset verkostot mahdollistavat yhteistyömme vaikka olisimmekin fyysisesti yksin. Päällekkäiset verkostot luovat ja organisoivat koko yhteiskuntamme. Paras verkosto syntyykin kun fyysinen, digitaalinen ja mentaalinen ”tie” yhdistää meidät toisiin ihmisiin. Verkostojen voi ymmärtää käsittävän lähes kaikki inhimillisen toiminnan alueet. Perhe on verkosto, ystävät on verkosto, raha on verkosto, yritys on verkosto, työpaikka on verkosto. Samoin internet on verkosto. Jokainen verkosto järjestäytyy omien sääntöjensä kautta. Jokainen verkosto myös tarvitsee moderaattorin, joka pitää huolen sääntöjen noudattamisesta ja estää niiden väärinkäyttämisen.

Positiivisen verkostovaikutuksen ymmärtäminen

Keskeinen piirre verkostojen toiminnassa on niin sanottu verkostovaikutus. Wikipedia (verkosto sekin) kuvaa sitä seuraavasti:taloustieteessäverkostovaikutus tarkoittaa tilannetta, jossa hyödykkeen kulutuksesta saatava hyöty riippuu kuluttajien lukumäärästä. Jokainen uusi kuluttaja siis lisää nykyisten kuluttajien saamaa hyötyä. Verkostovaikutus luo dynamiikan, jossa voittaja saa kaiken. Johtavaan asemaan nousseesta verkostosta tulee ensin dominoiva ja lopulta ainoa verkosto. Tämän vuoksi myös aiemmin kilpailevien  yritysten kannattaa yhdistää osaamista ja laajentaa verkostoa eikä puuhata yksinään.  Parhailla verkostoilla on taipumus saavuttaa monopoli. Esimerkkejä tämän aseman saavuttaneista verkostoista ovat vaikkapa Facebook, Google, Amazon ja Alibaba.  Samalla niiden moderaattoreista tulee yhteiskunnallisesti hyvin vaikutusvaltaisia. Moderaattorit ovat kuin entisaikojen kuninkaita tai ylipappeja, jotka määräävät mitä on raha ja mikä laki, mikä pyhää ja mikä syntiä. Pääsy sääntöihin ja lakeihin on suljettu ulkopuolisilta, sillä niiden määrittelyvalta perustuu itse hankittuun asemaan ja henkilökohtaiseen arvovaltaan.

Kuka verkostoasi johtaa?

Yhä useammin merkittävimpien verkostojen johdossa ovat yritykset. Johtoasema syntyy tekemällä asioita paremmin kuin kilpailijat. Johtoasema saavutetaan hyödyntämällä sosiaalisia verkostoja ja käyttämällä rautaista ammattitaitoa. Tällaiset verkostot ovat suljettuja ja meritokraattisia. Sen sijaan joukkojen johtamissa verkostoissa ei johtajuus määräydy meriittien perusteella. Siksi ne ovat yleensä hyvin tehottomia. Ne eivät ole järjestyneet hierarkkisesti. Samasta syystä “vapaa internet” on täynnä väärinkäytöksiä ja spämmiä. Jotta verkosto voisi toimia tehokkaasti tulee sillä siis olla johtaja. Asemansa ansaitsevat ne, jotka tekevät kaikkensa verkoston hyväksi. Heidän nauttimansa arvostus syntyy näistä ponnisteluista. Siksi heidän näkemyksiään kuunnellaan ja siksi niillä on arvoa. He eivät johda raa’alla vallalla vaan toimimalla itse esimerkkinä.

Käy läpi pieni ajatusharjoitus. Mikä on verkosto, jossa vaikutat? Mitä lisäarvoa sinä tuotat omaan verkostoosi? Mikäli tuotin arvoa sinulle, lisää minut verkostoosi joko Twitterissä tai LinkedInissa.  Blogiakin saa lukea omalla vastuulla.

 

More from Petteri Kallio