Ville Tolvanen // February 27 2015

Kuka kouluttaisi suomalaisten digitaidot?

Suomeen on syntymässä valtava tarve digitaitojen kouluttamiseen lähes kaikissa ammattiryhmissä. Tarvetta olisi pareustaitojen lisäämiseen niin kaupassa, mediassa kuin kouluissakin. Digitalisoitumisen ammattitutkinnollekin olisi varmasti tilausta, eikä Digitalistin eMBA:kaan ole hullumpi idea.

Oppiminen on muuttumassa kovaa vauhtia, mutta opettaminen laahaa perässä. Myös eri alojen opettajien digitaidot taitavat olla hakusessa. Oppiminen on jo monikanavaista, lähes pelimäistä. Oppilaiden käytössä ovat hakukoneet, yhteisöt, videot, ja muut tallenteet.

Ajatus pelkästä luennoinnista kuullostaa antiikkiselta.

Yrityskoulutuksen edelläkävijä on ruotsalainen Hyper Island, joka on myös oivaltanut koulutusten globaalin potentiaalin. Opettajat kiertävät vetämässä samoja ohjelmia maailman ympäri. Oppilaitos asuu verkossa. Olemme pohtineet kasvaisiko Digitalistista vastaava suomalainen haastaja.

Vuoden alussa käynnistynyt Digitalist Creative –toimintamalli tuottaa hedelmää. Työpöydällä on useita yhdessä eri yritysten ja osaajien kanssa suunniteltuja yhteistyömalleja ja uusia yrityksiä. Yksi niistä on ajatus Digitalist -kansainvälisestä koulutusverkostosta. Tähän etsimme myös lisää osaajia ja kumppaneita.

Osallistuimme ajatuksella myös kansalliseen mediainnovaatiokilpailuun. Ohessa osa hakemuksestamme. Jonkun tämäkin tulisi tehdä. Oikeat kumppanit yhdessä saattaisivat tehdä historiaa:

Digitalist Network – Kansainvälinen verkkoyhteisö/järjestelmä digitaitojen koulutukseen

Digitalistien tavoitteena on digitalisoida Suomi pikseli kerrallaan. Julkaisemme, välitämme, konsultoimme ja koulutamme digitaalisen maailman taitojen ymmärtämiseen ja omaksumiseen.

Digitalist Network toiminta käynnistyi syksyllä 2013 digitaalisia taitoja käsittelevien artikkeleiden julkaisemisella ja erilaisten tapahtumisen järjestämisellä. Toiminta perustuu avoimeen ja tasavertaiseen tiedon ja osaamisen välittämiseen verkossa. Asiantuntijat voivat vapaasti julkaista ja jakaa näkemyksiään verkkomediassa ja sosiaalisen median palveluissa.

Digitalist ylitti kaikki perustajien odotuksen vuoden 2014 aikana. Tapahtumiin osallistui yli 2000 asiantuntijaa, erilaisia kohtaamisia yrittäjille ja asiantuntijoille järjestettiin yli 10, artikkeleita julkaistiin yli 200 ja verkoston toimintaa seuraa verkossa n. 5000 eri osaajaa.

Digitalistin sisältö- ja tapahtumat rahoitetaan yrityskumppaneiden avulla. Yritykset ovat tasavertaisina mukana kaikessa Digitalistin toiminnassa. Tulevaisuuden suunnittelussa, tapahtumien organisoinnissa ja julkaisemassa tietoa digitalisoituvasta maailmasta.

Tavoitteena kansainvälinen koulutusverkosto

Digitalist kehittää toimintamallia Digitalist-taitojen tarjoamiseksi verkossa ja tapahtumissa yli rajojen. Tarkoitus on rakentaa 2015 kansainvälinen oppimisalusta, jonka avulla voidaan kouluttaa erilaisia digitaalisen maailman taitoja sosiaalisen median kautta asioiden internettiin. Digitalisoitumisen murros koskettaa meitä kaikkia. Tavoitteena on luoda yhteisö kouluttamaan digitaitoja peruskursseilla, vaativien erikoistaitojen kautta aina Digitalistin –ammattitutkintoon. Uusi aika vaatii sekä kokonaisvaltaista osaamista että erikoistaitoa teknologian ymmärryksestä, some-taitojen kautta uusien palvelu- ja liiketoimintamallien rakentamisen.

Digitalistien ainulaatuinen yhteisömalli leviää tehokkaasti verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Digitalistit luovat uudenlaista julkaisu- ja koulutustapahtumien ansaintalogiikkaa ja yhdistelevät rohkeasti uusia ajattelumalleja. Tavoitteena on mahdollistaa digitaitojen oppiminen verkossa ja kohtaamisissa yli maa ja kansallisuusrajojen. Suomalaisen huippuosaamisen vienti ja levittäminen mahdollistuu viemällä oppiminen osaksi verkkokoulutusta. Digitalistien oppimisyhteisössä oppilaat oppivat itse tekemällä, vertaamalla kokemuksiaan muiden oppilaiden kanssa ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin.

Tulevaisuuden koulutus tapahtuu rakentamalla oppimisesta kokemuksellista. Kokemuksen synnyttäminen vaatii opiskelijoiden huomioimista jo ennen kuin opetuksen sisällöt, rakenteet ja kohtaamispisteet on määritelty. Hyvä kokemus synnytetään opiskelijoiden ehdoilla. Paras lopputulos syntyy yhdistelemällä toimintaa henkilökohtaisessa sparrauksessa, kohtaamisissa ja opiskelemalla verkon avulla.

Ja ohessa innovaatiokisan hakemus, joka kuvaa palvelua ja sen tarvetta paremmin:

digitalist-innovaatiokisa

More from Ville Tolvanen