Johanna Lehtonen // October 20 2015

Kulkeeko vaikuttajapolkusi työ- vai yksityisminäsi kautta?

Ajatus toimitusmaisesta sisällöntuontannosta yleistyy ja arkipäiväistyy yrityksissä.

Seminaareihin tehdyt luentomateriaalit laitetaan jakoon SlideShareen, TyKy-päivistä tehdään videoita yrityksen omaa mediaan tai suoraan yrityksen omalle Youtube-kanavalle. Asiantuntijoita kannustetaan osallistumaan verkossa keskusteluihin ja kertomaan sekä kirjoittamaan yritysblogeissa neuvoja ja vinkkejä oman alansa parhaisiin toimintatapoihin.

Ymmärretään, että avaamalla yrityksen sisäinen maailmaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, yrityksestä ja sen työntekijöistä tulee tuttuja potentiaalisille asiakkaille, syntyy muistijälkiä ja kynnys yhteydenotolle madaltuu. Vaikka monesti päivät täyttyvät kiirellä, hyvin suunnitellun sisältöstrategian tuella löytyvät viikosta ne sopivat hetket myös vaikuttamiseen sosiaalisessa mediassa. Pikkuhiljaa oman tittelin ja työnantajan nimissä viestiminen ja vaikuttaminen työajalla muuttuu luontevaksi osaksi omaa työnkuvaa.

Moni kuitenkin vaihtaa verkossa ajatuksia myös vapaa-ajallaan ja omana itsenään ilman titteliään. Viestinnässä työ- ja yksityisminän välillä saattaa olla isojakin eroja ja ihan uudenlaisia mietinnän paikkoja saattaa aiheuttaa esimerkiksi seminaarissa kohdattu asiakas, joka lähettää illalla Facebook-kutsun ja avaa näin oven omaan henkilökohtaiseen elämäänsä.

On jokaisen omakohtainen valinta mitä, kenelle ja missä kanavassa ajatuksiaan jakaa eikä omaa henkilökohtaista elämää tarvitse avata sen syvemmin. Monesti kuitenkin tutustuminen asiakkaaseen ilman työkontekstia avaa ihan uudenlaisen yhteyden ja yhteistyö on jatkossa huomattavasti luontevampaa ja helpompaa.

Facebookin ryhmien kautta on helppo löytää samanhenkisiä vaikuttajia ja vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia sekä oppia uutta, ihan joka päivä. Twitterissä mielenkiintoisimmat keskustelut käydään usein arki-iltoina tai lauantai- tai sunnuntaiaamuna. Kun osallistut keskusteluun lauantaina, teetko sen työ- vai yksityisminänä? Facebookin pikaviestimen, Messengerin kautta on helppo ja nopea kysyä tai varmistaa asioita tai sitten laittaa viestiä WhatsAppin kautta, myös työajan ulkopuolella.

Uskon, että tulevaisuuden menestyksekkäät asiakassuhteet perustuvat yhä vahvemmin auttamiseen, ymmärtämiseen sekä asiakkaan iholla elämiseen juuri silloin, ja niissä kanavissa kun asiakas niin haluaa.

Vahvoina valintoina yhteistyökumppaneiksi ovat ne yritykset, jotka avoimesti ja läpinäkyvästi nostavat organisaationsa ja avainhenkilöidensä osaamisen esiin, mutta myös ne rohkeat edelläkävijä-asiantuntijat, jotka ovat valmiita laittamaan persoonansa peliin ja kulkemaan vaikuttajapolkuaan ihan omana itsenään.

More from Johanna Lehtonen