Laura Ahonen // April 26 2017

Läpinäkyvyys on uskottavan brändin elinehto

Läpinäkyvyys on tekijä, joka yhdistää tämän hetken seuratuimpia henkilöbrändejä ja edelläkävijäyrityksiä.

Tubettajien oman arjen dokumentointi jaksaa kiinnostaa lukemattomia silmäpareja päivästä toiseen. Etäinen ja kiiltokuvamainen tähteys on saanut väistyä samaistuttavien tavisten tieltä.

Uskottavat yritykset luottavat niin ikään avoimeen viestintään, jossa työntekijät toimivat somessa työntekijälähettiläinä ja sattuneita virheitä pyydetään ketterästi anteeksi.

Läpinäkyvään brändiin on helppo samaistua ja tykästyä. Aito brändi ei turhia tärkeile tai panttaa tietoa, vaan data on avointa ja tekeminen vastuullista. Toimintaa ei hiota yksin norsunluutornissa, vaan brändi kehittyy jatkuvassa vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa.

Läpinäkyvyys ei tarkoita särmittömyyttä tai oman vision puutetta. Uskottava ja houkutteleva brändi on kuin auteur, joka elää tinkimättömästi omaa näkemystään todeksi. Muuttuvassa maailmassa heilahtelevien trendien keskellä oman mission kiteyttäminen ja siitä kiinni pitäminen on brändille elintärkeää.

Läpinäkyvä brändi on aito oma itsensä. Erottuva ja inhimillinen. Nöyrä ja kuunteleva, mutta tuottaa johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti juuri omannäköistä jälkeään. Kunnioitus, luottamus ja koukuttavuus brändiä kohtaan ovat seurausta uskottavuudesta ja aitoudesta.

Läpinäkyvyys luo myös kuluttajille paineita punnita omia päätöksiä entistä tarkemmin. Onhan brändi läpikotaisin sellainen, jonka edustamien arvojen takana on halukas seisomaan?

Kenties läpinäkyvät brändit kahmivat jatkossa kaikkein sitoutuneimmat asiakkaat: valinta ja sitoutuminen on helppoa, kun suhde on alusta pitäen rakentunut aitouden ympärille.

Patagonia, Whole Foods ja Zappos ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka toteuttavat läpinäkyvyyttä toiminnassaan (tuotantoketju, raaka-aineet, johtamiskulttuuri). Saataisiinko yhdessä kasaan koontia läpinäkyvistä ja uskottavista brändeistä? Hienoa olisi lisätä kotimaisia esimerkkejä mukaan listalle.

More from Laura Ahonen