Johanna Lehtonen // October 20 2016

Luovuuden hullut viikot

Kaikki lähtee tunteesta. Tunne sytyttää ja saa aikaan toimintaa, niin hyvässä kuin pahassa. Tunteiden paljastaminen ja näyttäminen on uskaliasta ja sisältää aina pelon torjutuksi tulemisesta, naurunalaiseksi joutumisesta ja antaa vastapuolelle mahdollisuuden aseet haavoittaa ja satuttaa todella pahasti. Tunteinen näyttäminen vaatii paljon rohkeutta, ja siksi usein onkin helpompi kätkeä tuntonsa syvälle sisälle ja näyttää ne vain harvoille ja valituille, niille joihin todella luottaa.

Ilman vahvaa tunnetta ei synny muistijälkiä ja yhä kasvavassa ärsykesinfoniassa, jossa elämme, on vaikea saada viestiä läpi ilman tunnereaktion synnyttämistä. Yksinkertainen tehtävä tunteinen herättämisestä on helpommin sanottu kuin tehty, sillä väkisin tunnelataukseen altistaminen tuntuu heti alusta asti väärältä, joskus jopa naivilta ja kornilta.

Aidon tunteen tunnistaa, sen pystyy lukemaan tekstistä, näkemään kuvasta tai videosta ja kuulemaan musiikista. Aidolla tunteella synnytetty luovuus koskettaa ja siitä jää jälki syvälle sisälle. Aito sisältö aiheuttaa usein fyysisiä tuntemuksia, kuten sydämen lyönnin ja hengityksen tihenemistä, pieniä aaltoja vatsanpohjassa tai kyyneleitä silmäkulmassa.

Avointa keskustelua tarvitaan!

Aitous on kovaa valuuttaa ja suuressa kysynnässä, mutta aitoutta ei saa esiin ilman tunteita ja tunteiden paljastaminen tarvitsee luotettavaa ja avointa ympäristöä sekä merkityksellisyyden tunnetta. Ympäristöllä ja lähellä olevilla ihmisillä on valtavan iso merkitys kuinka auki pystymme kussakin tilanteessa olemaan. Luovuutta ei voi pakottaa ja se vaatii aina henkistä tilaa kukoistaakseen.

Meneillään oleva keskustelu tunteiden herättämisestä ja niiden tärkeydestä on todella tärkeää ja tervetullutta. Kuitenkin niin pitkään, kun tunteiden herättäminen on sallittua vain ja ainoastaan positiiviseen suuntaan, ja tunnepitoisista sisällöistä vastaavat artistit ja päättäjät laittavat joka kerta oman uransa ja tilinauhansa kampanjoiden pantiksi, ei Suomessa tulla näkemään yhtään nykyistä aidompaan, rohkeampaa ja tunnepitoisempaa mainontaa, markkinointia tai viestintää.

Haluaisin nähdä Suomessa luovuuden hulluja viikkoja ja sallivaa ilmapiiriä, joka ylistää ja inspiroi niin tulevia taiteilijoita kuin pidempään alalla olleita konkareita haastamaan itseään ja toisiaan.

Sinä päätät, minä päätän ja me kaikki kollektiivisesti päätämme lähdemmekö kivittämään vai kannustamaan ja kiittämään itsensä likoon laittavia luovia suunnannäyttäjiä.

More from Johanna Lehtonen