Kim Lehtola // October 28 2014

Maailman huippua olevaa digitaalista infraa hyödynnetään tehottomasti

Suomessa on tutkimusten mukaan kaikki edellytykset olla maailman huippumaa digitaalisten ratkaisuiden hyödyntämisessä valmiuksiemme puolesta. Hyödynnämme sitä kuitenkin heikosti. Minulla on ollut ilo tutustua nuoriin oppilaisiin, joiden luovuus ja ratkaisukeskeinen ajattelumalli mykistävää jo yläasteikäisenä.

Moni tuleva yhteiskuntamme tukipilari ei välttämättä mahdu tiettyyn muottiin ja kohtaa siksi haasteita koululaisena. Uskon hyvään ja uskon siihen, että meillä on nyt ja tulevaisuudessa huomattavasti enemmän velvollisuuksia kuin oikeuksia. Etsimme helposti ongelmia ja virheitä muista ja muiden tekemisistä, unohtaen samalla sen että voimme omilla teoillamme muuttaa maailmaa pala kerrallaan.

Kouluissamme on rohkeammin hyödynnettävä digitaalisten välineiden suomat mahdollisuudet

Uskon oppilaiden valmiuksiin hyödyntää digitaalisia välineitä opiskelussa ja käynnistinkin hankkeen joka lahjoittaa Vihdin Otalammen koulun erityisluokan oppilaille tablet-tietokoneet ja niiden mukana Taivas+Helvetti yrittäjyyskirjan molemmat julkaistut painokset.

”Jatkossakin on tärkeää että panostamme osaamiseen ja jokaisen yksilön mahdollisuuksiin käyttää omia lahjojaan”

Suomen menestys on perustunut ja perustuu jatkossakin osaamiseen. Nyt nuorisollamme ei enää ole samoja välineitä säilyä tässä kehityksessä mukana. Jatkossakin on tärkeää että panostamme osaamiseen ja jokaisen yksilön mahdollisuuksiin käyttää omia lahjojaan.

Koin suurta tarvetta omalta osaltani vaikuttaa digitalisoitumisen kehitykseen konkreettisella tavalla. Haluan että nuoremme löytävät omat vahvuutensa, intohimonsa ja mahdollisuutensa osallistua Suomen tulevaisuuden rakentamiseen, heille tutuilla välineillä ja keinoilla. Positiivisuuden ja luovuuden kautta. Niinpä sain idean siitä, että nämä lapset todella tarvitsevat ja ansaitsevat laitteet, jotka lisäisivät motivaatiota opiskeluun ja samalla mahdollistaisi nykyaikaisen tavan tehdä sitä.

Hanke on ollut innostava ja moni jakaa ajatukseni kannustaa nuoria uskomaan omaan tekemiseen

Oppilaat saavat laitteet henkilökohtaisiksi ja olen sopinut opettajien ja koulun rehtorin kanssa laitteiden hyödyntämisestä opiskelussa. Minä todella uskon hyvään ja siihen että maailmaa voi muuttaa pala kerrallaan.

”Tulevaisuuden koulun tärkein tehtävä on opettaa lähdekritiikkiä ja kysymään oikeita kysymyksiä, oikeiden vastausten sijaan”

Nuoret ovat tottuneita digitalisteja. He löytävät lähestulkoon kaiken tarvittavan tiedon reaaliaikaisesti milloin tahansa ja missä tahansa. Koulumme on pysyttävä mukana tässä kehityksessä. Olenkin todennut että tulevaisuuden koulun tärkein tehtävä on opettaa lähdekritiikkiä ja kysymään oikeita kysymyksiä, oikeiden vastausten sijaan.

Uusi opetussuunnitelma edellyttää kouluilta yksilöllisyyttä ja sitä että lapset saavat mahdollisuuden kehittää vahvuuksiaan ja kehittyä niiden kautta jo peruskoulussa. Moni huippulahjakas tuleva yrittäjä, tai tietyn alan huippuosaaja vetäytyy kuoreensa vuosiksi nykyisessä tasapäistämisen mallissa. Olisiko digitaalisten välineiden ja ohjelmistojen hyödyntäminen opiskelussa yksi ratkaisu motivoida näitä oppilaita? He käyttävät laitteita vapaa-ajallaan suvereenisti, miksi niitä ei hyödynnettäisi myös koulussa?

Luovat ratkaisukeskeiset ihmiset eivät saa tarvitsemaansa tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa omia vahvuuksiaan. Kannustetaan nuoriamme luovuuteen ja ratkaisukeskeisyyteen ja annetaan huutia negatiivisuudelle ja tasapäistämiselle.

Toivon että moni yhteisössämme innostuisi tekemään yksittäisiä konkreettisia tekoja jälkipolviemme hyväksi.

More from Kim Lehtola