Matti Lintulahti // October 13 2014

Median tulevaisuus ja 13 trendiä – mitä media on vuonna 2030?

Miltä media näyttää tulevaisuudessa? Miltä media näyttää vuoden 2030 jälkeen? Katson kristallipalloon ja kärjistän. Hernettä on turha vetää nenään. Sen sijaan kannattaa lukea ymmärtääkseen. Ja kannattaa luoda oma perusteltu tulevaisuuskuva.

Median tulevaisuus on eri asia kuin journalismin tulevaisuus. Kriittisen journalismin tulevaisuus on säätiöissä, järjestöissä, kriittiseen journalismiin uskovissa perheyhtiössä ja yksittäisissä journalistisissa mesenaateissa, jotka eivät tavoittele voittoa. Kriittisen journalismin tulevaisuus ei ole pörssiyhtiöissä eikä edes kohtuullista voittoa tavoittelevissa kaupallisissa yrityksissä.

Median tulevaisuus on teknologiayhtiöiden, yritysten, organisaatioiden ja järjestöjen omassa mediassa. Media palaa juurilleen. Kaupallisen journalistisen massamedian aika jää historiaan hetkelliseksi kuriositeetiksi.

Näin näen kun katson pinnan alla oleviin trendeihin. Mediayhtiöt tietävät trendit hyvin, mutta yrittävät taistella tuulimyllyjä vastaan. Pahalta näyttää perinteisten mediayhtiöiden kannalta. Hyvältä näyttää uusia mahdollisuuksia ketterästi hyödyntävien ilman vanhaa painolastia olevien yritysten kannalta.

Median tulevaisuutta rakentavat trendit:

 1. Myös Suomeen kasvaa sukupolvia, jotka eivät enää halua maksaa mediasta. Koska saman tiedon, hyödyn, viihteen saa ilmaiseksi, he eivät ole valmiit maksamaan. Tämä näkyy tutkimuksissa useiden prosenttiyksiköiden vuosittaisissa muutoksissa valmiudessa maksaa mediasta. Kun vuosi vuodelta yhä harvempi haluaa maksaa tilattavasta mediasta, kaupallisen median kurjistuminen jatkuu.
 2. Vanhenevat sukupolvet kannattelevat perinteistä mediaa vielä jonkin aikaa, mutta heitä on vuosi vuodelta vähemmän.
 3. Mediakulutus jatkaa nopeaa muuttumista ja mainostajat seuraavat perässä digitaalisiin ja mobiileihin kanaviin.
 4. Mainostajat eivät enää tarvitse mediayhtiöitä välittäjän rooliin kommunikoidessaan asiakkaidensa kanssa, vaan vuosi vuodelta mainostajien on helpompi ja parempi tavoittaa kohderyhmänsä suoraan omien medioiden ja kanavien kautta.
 5. Kun median henkilö-, tuotanto- ja jakelukustannukset kasvavat vuosi vuodelta ja niin tilaus- kuin mainostulot vähenevät vuosi vuodelta, kurjistumisen kierre työntää mediayhtiöistä parhaat tekijät muualle, omistajat tulevat kärsimättömiksi ja tuotto-odotukset pienenevät.
 6. Teknologinen kehitys voimistaa yllä olevia trendejä.
 7. Teknologia poistaa perinteisiä media-alalle tulon esteitä, mutta samalla luo uusia. Teknologisen mediakilpailun voittaja ottaa kaiken, mikä näkyy Googlen ja Facebookin monopoliasemassa tietyn tyyppisessä mediassa ja mainonnassa. Uusi skaalautuva teknologia luo kilpailuetuja.
 8. Teknologinen kehitys tuo mustia joutsenia, jotka muuttavat pelikenttää ratkaisevaksi. Yksi tällainen voi olla automaattinen, lähes reaaliaikainen ja tarpeeksi luotettava käännösteknologia. Mitä kaikkea tapahtuu kun jossain vaiheessa nappia painamalla ulkomaankielinen media kääntyy kustannustehokkaasti suomen kielelle?
 9. Kriittistä journalismia tekevät etsivät uusia vaihtoehtoista tapoja tehdä työtään ja rahoittaa työtään. Rahoittaja voi löytyä niin yksittäisistä ihmisistä (Long Play), joukkorahoituksesta (Rapport) tai organisaatioista (Diakonissalaitos & Viesti-lehden uudistus). Demokratian kannalta kriittiselle journalismille on löydyttävä uusia toimintamalleja ja rahoituslähteitä vanhojen ehtyessä.
 10. Yritykset siirtävät markkinointiviestinnän investointien painopistettä ostetusta mediasta, siis perinteisessä mediassa mainostamisesta, omaan mediaan menestyvien esimerkkien kannustamina (Red Bull, Net-a-porter, Audi, Ricmond Standard, Patagonia, Novita, Ruka, Partioaitta jne.
 11. Yritysviestinnän ammattilaisten määrän kasvu jatkuu ja toimittajien määrän lasku jatkuu. Financial Times puhuu korporaatiomedian invaasiosta. Suomessakin media-alan ammattilaiset perustavat erilaisia sisällöntuotantoalan yrityksiä. Me Kubossa olemme osa tätä trendiä.
 12. Kun kaupallinen media vähentää panostuksiaan printtimediaan, innovatiivisimmat yritykset investoivat myös printtimediaan luodakseen todellisen monikanavaisen median haluamilleen kohderyhmille Red Bullin, Net-a-porterin tai Novitan esimerkkien tapaan.
 13. Voimakas jatkuva teknologinen murros ja automaatio merkitsevät sitä, että mediakulutuksen muutos jatkuu seuraavat kymmenen vuotta vähintään yhtä voimakkaana kuin edelliset kymmenen vuotta, halusimme sitä tai emme.

Vuonna 2030 media näyttää hyvin erilaiselta kuin tänään. Muutos tulee olemaan suurempi kuin se muutos, jonka olemme kokeneet vuodesta 1998 tähän päivään 16 vuoden aikana. Oletko valmis mennyttä suurempaan muutokseen? Oletko valmis median erilaiseen tulevaisuuteen?

More from Matti Lintulahti