Perttu Ahvenainen // May 26 2014

Mikä tekee työpäivästä tuottavan?

perttu1 Osallistuimme 7.-8.5.2014 Helsingissä Esimies & Henkilöstö 2014 -messuille. Päätimme herättää keskustelua työn tuottavuudesta ja keräsimme messuvierailta vastauksia kysymykseen, mikä tekee työpäivästäsi paremman.

Vastaukset kerättiin Microsoft Lync henkilökohtaisen viestintäratkaisun, videoneuvottelun ja älytaulun yhdistävälle Smart Lync Room -ratkaisulle (ks. kuva). Saimme kaikkiaan n. 60 vastausta, jotka jaoimme karkeasti neljään eri kategoriaan: 1) Ihmiset, ilmapiiri ja työtapa – 39 % vastaajista 2) Työkalut ja teknologia – 22 % 3) Suunnittelu, itsensä johtaminen, ajanhallinta – 15 % 4) Fysiikka ja ravinto – 24 % Vastauksista nähdään ihmisten lähestyvän tuottavuutta hyvin erilaisista näkökulmista. Monille vastaajille toimiva teknologia on tärkeää, toisten tuottavuutta puolestaan nostavat positiivinen ilmapiiri, tiimi, esimies, kollegat, rehellisyys ja avoimuus sekä mahdollisuus etätyöhön. Mielenkiintoista oli se, että kannatusta saivat myös työn parempi suunnitelmallisuus ja organisointi sekä ajan- ja kalenterinhallinta, unohtamatta tietenkään työn tauotusta, fysiikkaa ja ravintoa, joilla on luonnollisesti suuri rooli tuottavuutta tarkasteltaessa.

TUOTTAVUUDEN NUORALLATANSSI

Keskusteltaessa tuottavuudesta on siis ymmärrettävä, mistä eri tekijöistä tuottavuus koostuu. Tuottavuus voidaan käsittää kokonaisuutena, jossa mitään osa-aluetta ei voi laiminlyödä. Tämä asettaakin organisaatioille haasteen päättää, mihin tekijöihin panostetaan, kuinka kokonaistuottavuutta organisaatiossa mitataan ja kuka kantaa kokonaisvastuun – vastuut tuottavuuden eri osista kun on usein jaettu organisaatioissa eri yksiköille. Niin IT, HR kuin liiketoimintakin tarkastelevat tuottavuutta omasta näkökulmastaan: IT järjestelmälähtöisesti, HR henkilöstön kyvykkyytenä ja liiketoiminta kovina tulosvaatimuksina.

Miten saadaan IT, HR ja liiketoiminta yhteisen näkemyksen taakse, keskustelemaan rakentavasti investoinneista ja niiden hyödyistä? Kuinka pitää nuora suorana ja suunta yhteisenä? Jotta asiakas voisi keskittyä ydinliiketoimintaansa, tehtävämme on ratkaista työkaluihin ja teknologiaan liittyvät haasteet. Autamme myös asiakasta jalkauttamaan valitut ratkaisut, jotka mahdollistavat aika- ja paikkariippumattomat työtavat sekä uudenlaiset tavat tehdä tiimityötä.

Aihe on kiinnostava ja ajankohtainen monille organisaatioille, siksi järjestämme 12.6. Suomalainen nuorallatanssi -tilaisuuden, jossa katsotaan työn tuottavuutta ja siihen liittyvää teknologiaa eri rooleista, niin IT:n, HR:n kuin liiketoiminnan silmin. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan mielenkiintoista paneelikeskustelua aiheesta. Tilaisuudessa puhutaan myös teknologian jalkautuksesta ja asiakas-casen avulla katsotaan, miksi tuottavuusratkaisuihin investoidaan. Keynote-puhujana Teemu Arina, digiteknisen työn asiantuntija. Ilmoittaudu mukaan ja tutustu tilaisuuteen osoitteessa www.enfo.fi/nuorallatanssi

More from Perttu Ahvenainen