Matti Lintulahti // October 07 2014

Miksi yritys tarvitsee henkilöbrändejä ja miten asiantuntija brändää itsensä?

Digitalistin pop-up aamussa henkilöbrändeistä jäi niin paljon sanomatta, joten kirjoitin tähän artikkeliin samoja ja sanomatta jääneitä ajatuksia ja vastauksiani aamussa nousseisiin kysymyksiin.

Yritykset tarvitsevat henkilöbrändejä monesta syystä, mutta itse haluan nostaa esiin seuraavat seitsemän:

  1. Tänä digitaalisenakin aikana merkittävä osa liiketoimintaa perustuu henkilökohtaisiin suhteisiin ja henkilökohtaiseen vaikuttamiseen. Mitä parempia henkilöbrändejä yrityksessä työskentelee, sitä paremmin he pystyvät vaikuttamaan.
  2. Myynti tarvitsee henkilöbrändejä. Myyjiä on kahta lajia: niitä joita asiakkaat haluavat ottaa vastaan ja niitä joita ei haluta ottaa vastaan. Myyjiä, jotka ovat henkilöbrändejä, halutaan ottaa vastaan.
  3. Henkilö on organisaatiota helpommin somebrändi.
  4. Oman itsensä peliin laittaminen kuuluu jokaiselle. Parhaat asiakaspalvelucasetkin perustuvat siihen, että asiakaspalvelija uskaltaa harmaan kasvottomuuden sijaan olla oma itsensä, laittaa persoonaansa peliin ja omaa kasvot. Johdolle ja omistajille jää oikeanlaisen tukevan yrityskulttuurin rakentaminen. Milloin näemme asiakaspalvelussa henkilöbrändejä?
  5. Yritys ei ole asiantuntija, jos muut eivät tiedä, mitä yrityksen asiantuntijat tietävät ja osaavat. Pelkkä tuote ei puhu puolestaan. Se kai jo on kaikille Suomessakin itsestäänselvää.
  6. Paras asiantuntija on kaikissa kanavissa toimiva ajatusjohtaja, jota mediakin siteeraa.
  7. Henkilöbrändejä salliva ja edistävä yritys houkuttaa nuoria lahjakkuuksia paremmin ja parantaa työnantajakuvaa. Haluatko parhaat vai keskinkertaiset osaajat töihin firmaasi?

Kommenteissa on tilaa haastamiseen ja puuttuvien syiden kertomiseen.

Miten asiantuntija brändää itsensä?

Yksittäiselle asiantuntijalle henkilöbrändäys alkaa olla pakollista. Jos muut eivät tiedä, mitä kaikkea tiedät ja osaat, ja mitä näkemyksiä sinulla on, sinua ei ole asiantuntijana olemassa.

Mainio työkalu oman asiantuntijuuteen pohjautuvan henkilöbrändin rakentamiseen on oma henkilökohtainen sisältöstrategia, jotta omasta asiantuntijuuden rakentamisesta tulisi suunnitelmallisempaa, tavoitteellisempaa ja tuloksellisempaa. Harva asiantuntija on kuitenkaan tehnyt itselleen sisältöstrategiaa.

Asiantuntijan sisältöstrategian ei tarvitse olla monimutkainen. Helppo, suoraviivainen ja yksinkertainen riittää. Kunhan siinä otetaan ensimmäisenä kantaa kenelle asiantuntija haluaa viestiä ja millaisin tavoittein: Kohderyhmät ja tavoitteet.

Tavoitteesta kannattaa yleensä lähteä liikkeelle. Asiantuntijalle tavoitteita voivat olla oppiminen, oman osaaminen näyttäminen, uuden työpaikan hakeminen, oman henkilöbrändin rakentaminen tai vain oman työnteon tekeminen hauskemmaksi.

Tavoitteiden saavuttamiseksi pitää löytää oikeat kohderyhmät, kenelle luoda sisältöjä ja kenen kanssa verkossa keskustella. Kannattaa miettiä mitkä ovat kohderyhmän intohimoja, kipuja, ongelmia, kiinnostuksia, ja auttaa omalla asiantuntijuudella kohderyhmää menestymään ja ratkomaan ongelmiaan.

Näiden kahden asian (kohderyhmät ja tavoitteet) perustalle rakentuu, millaista sisältöä asiantuntijan kannattaa luoda ja kuratoida, millä tyylillä, missä kanavissa ja millaisella julkaisurytmillä. Kuinka paljon aikaa ja energiaa on valmis käyttämään, on tärkeä asia miettiä.

Jokaisella asiantuntijalla sisältöstrategian yhtenä osana kannattaa olla oppiminen ja muiden saman alan asiantuntijoiden kanssa verkottuminen. Verkottumisen lisäksi asiantuntijan työssä pitää olla myös hauskaa, ja oma sisältöstrategia auttaa siinäkin. Ainakin minua on auttanut.

Omaa blogia suosittelen kaikille asiantuntijoille oman asiantuntijuuden rakentamisen perustana. Itse aloitin bloggaamisen yli yhdeksän vuotta sitten ja se on ollut yksi parhaimmista päätöksistäni.

 

More from Matti Lintulahti