Vesa Vilenius // February 26 2014

Mitä työnantajat voivat oppia työntekijöiltä?

Vesa Vilenius

Executive Producer

Vauhdilla muuttuva yhteiskunta ja kansainvälisessä kilpailussa menestyminen nojaa elinvoimaisiin yrityksiin – uusiin innovaatioihin, sekä laadukkaaseen tuotantoon.

Tämä on ennen kaikkea riippuvaista osaavista ja motivoituneista työntekijöistä. Yllättävän moni yritys on kuitenkin jättänyt hyödyntämättä nykyaikaiset mahdollisuudet lisätä vetovoimaansa työnantajana.

Työmarkkinatilanne on monella toimialalla jo pidemmän aikaa ollut edullinen työnantajille, mikä on kannustanut työnhakijoita etsimään uusia tapoja tehdä osaamistaan näkyväksi ja  haluttavaksi. Suomalaisten yritysten rekrytointiviestintä on valitettavan usein jäänyt harvoista avoimista työpaikoista ilmoittelemiseen perinteisen kaavan mukaan, työnhakijoiden brändätessä itseään verkossa systemaattisesti eri kanavia hyödyntäen.

Suunnitelmallisen työnantajakuvan rakentamisen puuttuessa avoimen aukon on täyttänyt median välittämä kuva yrityksistä – näiden palvelusta, tuotteista ja arvoista. Kasvava merkitys on verkossa ja sosiaalisessa mediassa kerrotuilla kokemuksilla. Yrityksestä riippuen näiden painoarvo helposti ylittää journalistisen median vaikutuksen. Hyvästä ilmapiiristä kannattaa kertoa!

Yritys voi vaikuttaa mielikuvaan toimimalla ja viestimällä avoimesti eri kanavissa. T-Median vuosittain toteuttama Työnantajakuva-tutkimus on osoittanut työntekijöiden arvostavan työssään asioita, jotka jäävät helposti vaille konkretiaa uramahdollisuuksista viestittäessä. Hyvän työilmapiirin merkitys on suuri kaikille, mutta se näyttäytyy eri tavoin eri asemissa oleville. Johtotehtävissä oleville hyvä työilmapiiri on tuloshakuinen, työntekijäasemassa korostuu avoimuus ja välittömyys.

Perinteisen rekrytointisivun ja työpaikkailmoituksen ylisanat erinomaisista kehittymismahdollisuuksista ja ‘meillä on hyvä ilmapiiri’ -lupauksista jäävät helposti vaisuksi ja persoonattomaksi sanahelinäksi, eivätkä jää mieleen saatikka vaikuta mielikuvaan tunnetasolla. Tätä varten tarvitaan luovempia ja kokemuksellisempia tapoja viestiä.

Työntekijöidesi uratarinat ovat videon arvoisia

Video on erinomainen media paketoida rationaalinen ja emotionaalinen viesti kompaktiin, kiinnostavaan ja helposti verkossa levitettävään muotoon. Videomuotoiset uratarinat kertovat tekstiä vakuuttavammin yrityksen tarjoamista mahdollisuuksista ja työilmapiiristä. Verkkovideon katsomiseen tarvittavien näyttöjen ollessa jossakin muodossa jatkuvasti mukanamme, video lisää vauhdilla suosiotaan markkinointiviestinnässä ja sen mahdollisuudet ovat avoinna myös työnantajakuvaviestinnälle.

T-Median Työntajakuva-tutkimus on osoittanut työnantajakuvan olevan kiinteästi yhteydessä yrityksen brändimielikuvaan ja asiakkaiden ostohalukkuuteen, mikä ei tarkemmin ajateltuna liene yllätys. Ostaisit varmasti itsekin palveluita ja tuotteita, joiden takana on osaavat motivoituneet työntekijät! Tämä lisää työnantajakuvaviestinnän merkitystä yrityksen strategiassa entisestään.

Mielenkiintoinen työkalu työnantajakuvaviestintään on myös Aalto-yliopistosta ponnistaneen helsinkiläisstartup Smarpin SmarpShare, joka kannustaa työntekijöitä osallistumaan yrityksen viestintään. Työkalu motivoi jakamaan yrityksen tuottamia sisältöjä kuten videoita ja blogeja sosiaalisessa mediassa.

Hyviä työnantajakuvavideoita maailmalta
 
Starbucks
 

 
Hubspot
 

 
British Airways
 

 
Virgin Atlantic