Johanna Lehtonen // November 15 2015

Onko sinulla herkkyys vaikuttua ja vaikuttaa?

Nykymaailma peräänkuuluttaa yhä vahvemmin johtajilta sekä organisaatioilta
ymmärrystä, kuuntelemista, tunneälyä ja herkkyyttä aistia asioita sekä tilanteita.

Jokaisessa päivässä on 24 tuntia, joista keskimäärin 14 tuntia olemme kosketuksessa ympärillämme oleviin ihmisiin. Jokainen hetki tuosta päivästä merkitsee ja ratkaisee ja jokainen kohtaaminen jättää jälkensä. Kohtaamisten jäljet joko vahvistavat tai heikentävät kokemustamme toisesta ihmisestä ja hänen ajatuksistaan.

Asiakaskohtaamisissa kaupat saa se asiantuntija, joka uskaltaa olla läsnä omana itsenään, kuuntelee, haluaa oikeasti auttaa, on oikeasti innostunut asiastaan ja pystyy myös kieltäytymään myynnistä, jos oma tai yrityksen osaaminen ei kohtaa asiakkaan tarpeita.

Ei voi vain päättää, että tänään olen läsnä, aistin ja kuuntelen ja huomenna minulla ei taas ole siihen aikaa, sillä vastapuoli aistii epäaitouden eikä kyseessä ei ole millään tavoin on/off –toiminto. Herkkyys vaikuttua ja vaikuttaa vaatii ymmärrystä omista tunteista, niin vahvuuksista kuin heikkouksistakin sekä aitoa välittämistä vastapuolesta. Arjessa tunnejohtaminen näkyy myötätuntona, kykynä välittää ja asettua toisen asemaan sekä toimia tukena ja turvana vaikeissa tilanteissa.

Väitän, ettei yrityksissä askel kohti tunnejohtamista ja kykyä asettaa itsensä herkkyydelle ja tunteiden näyttämiselle ole helppo, etenkään kun viimeiset vuosikymmenet menestystä ovat tukeneet paljolti kovemmat arvot ja mittarit. Toisaalta monien menestyneiden yritysten takana on myös näinä vuosikymmeninä toiminut karismaattinen tunnejohtaja, joka on alusta lähtien rakentanut yritystään empatian, kannustamisen ja tuen kautta.

Tulevaisuuden talentit valitsevat jo nyt huolella työnantajansa, ei niinkään vain palkkapussin vaan työviihtyvyyden ja yrityskulttuurin ja –arvojen perusteella.

Halutuimmat työnantajat näyttäytyvät talenteille runsasravinteisina ja happirikkaina kasvualustoina, ei kasvihuoneina, joissa roikkuvat nuutuneet versot ja taimet vailla vettä ja huolenpitoa.

More from Johanna Lehtonen