Ville Tolvanen // March 27 2017

Oppia ikä kaikki

Loppuvuonna nostin yrityksen kyvyn oppia kaikkein keskeisimmäksi yritystoiminnan menestystekijäksi.

Ajatus oli lopputulos oman ja asiakkaideni liiketoiminnan laajasta analyysistä viimeisen viiden vuoden aikana.

Minulle oppiminen on jatkuvaa kykyä ymmärtää toimintaympäristöä, analysoida omaa tekemistä, parantaa omia tuloksia ja luopua vanhasta ja tuottamattomasta. Litanian viimeisin saattaa olla sen arvokkain. Marittaminen ei ole ollenkaan huono idea työelämässäkään.

Näen yritykset teoksina, joista löytyy aina vähintäänkin pientä tai suurta mahdollisuutta parantaa sen kykyä työllistää, kehittää uusia palveluita ja viedä koko toimialaa eteenpäin. Melkein missä tahansa on mahdollista nostaa liikevaihtoa 10% vuoden aikana samalla ainakin 5% kustannuksista säästäen.

Positiivinen kierre on mahdollinen meille kaikille. Yritys ja yhteisökin voi aidosti kasvaa, parantaa liiketulostaan, palvella entistäkin paremmin ja kehittää uusia tuotteita tai palveluita. Mielestäni liiketoiminnan tulos on suoraan riippuvainen yrityksen kulttuurista.

Oppimisen kulttuurissa asioita halutaan tehdä hymyssä suin aina entistäkin paremmin.

Oppimisen edellytyksiäni mielestäni on 1) rakentaa suunnitelmia, jotka toteutuvat 2) kyky fokusoida ja lisätä suorityskykyä jatkuvasti 3) sitoutuminen ja halu kehittää ja kehittyä elämässä ja yritystoiminnassa. Näiden sanojen takaa paljastuvat haasteet kertovatkin oppimisen arvosta ja vaikeudesta paljon enemmän. Tarvitaan motivoituneita ihmisiä, jotka suostuvat suorittamaan ja rohkeutta haastaa, altistua kritiikille ja kehittää omaa työtä.

Oppimisen tapahtumiseen tarvitaan aidosti suunnitelmallista työtä. Aivan kuten ammattiurheilussa. Tarvitaan 1) strategia, joka sisältää selkeän ajatuksen tavoitteista ja kilpailukyvystä niiden saavuttamiseen. Lisäksi tarvitaan 2) selkeät toimintasuunnitelmat, tavoitteet, mittarit ja riittävä resursointi. Hyvälle alustalle tarvitaan 3) joukkue, joka aidosti sitoutuu oman toimintansa ja toimialansa kehittämiseen.

Mikä erottaa oppilaiden jyvät akanoista?  Jossain sanottiin osuvasti elämässä vitutuksen määrän olevan vakio – kysymys on enemmän siitä, haluaako elämässä johtaa vai tulla johdetuksi eri asioissa. Vastuuta omasta elämästä ja tulevasta ottavat päätyvät väkisinkin viettämään aikaansa paremman elämän ja tulosten oppilaina.

 

 

More from Ville Tolvanen