Johanna Lehtonen // August 24 2015

Pois puun ja kuoren välistä uuden mustan keskellä

Uusi musta on täällä ja sitä ovat muun muassa data, analytiikka, videot, tarinankerronta, markkinointiautomaatio, sisältömarkkinointi, natiivimainonta, henkilöbrändäys, työntekijälähettiläisyys, social selling, lean management ja siilottomuus organisaatioissa.

Samaan aikaan kun uusi musta nousee otsikoihin lähes päivittäin, mietitään yrityksissä millä ajalla ja resursseilla saadaan koko organisaatio oppimaan pois vanhoista ajatusmalleista, kyseenalaistamaan totutut tavat tehdä asioita, innostumaan uuden oppimisesta sekä ajattelemaan yrittäjähenkisesti.

Kun vahva muutospaine tulee sekä yrityksen ulko- ja sisäpuolelta, voi niin johtaja kuin työntekijäkin tuntea olevansa puun ja kuoren välissä eikä tilannetta helpota yhtään se, että uuden oppimiseen menee aikaa eivätkä innovaatiot ja uudet ideat synny painekattilassa vaan rennossa ja luovassa ilmapiirissä.

Tärkeintä kaiken uuden tekemisen ja uusien asioiden oppimisen äärellä on pysähtyä ja hahmottaa ensin metsä yksittäisiltä puilta eli mikä uusi toimintatapa liittyy mihinkin ja mitä se tarkoittaa meidän yritykselle sekä erityisesti mitä omaksumista ja oppimista se vaatii minulta itseltäni.

Jos esimerkiksi tehdään päätös analytiikan ja datan tarkemmasta hyödyntämisestä, niin ensin on hyvä selvittää mitä dataa yrityksessä jo kerätään, mitä asiakastietoja löytyy, mitä asiakastutkimuksia on tehty minkäkin yrityksen kanssa, kuka dataa on kerännyt ja voiko olemassa olevaa dataa jotenkin rikastaa ennen kuin lähdetään tilaamaan täysin uutta big data -järjestelmää tai tutkimuskokonaisuutta yrityksen ulkopuolelta.

Samaan tapaan, jos halutaan lähteä tekemään kiinnostavaa ja tunteisiin vetoavaa sisältömarkkinointia, olisi hyvä ensin käydä läpi kaikki toteutetut markkinointikampanjat ja viestintäkärjet viimeisimmän parin vuoden ajalta ja hahmottaa sitä kautta millaista mielikuvaa on jo rakennettu.

Asiakkaiden mielikuvat yrityksestä tai brändistä voivat myös poiketa huomattavasti, joten asiakasnäkökulman selvittäminen saattaa hyvinkin avata silmiä nykytilanteelle. Vasta tämän jälkeen on hyvä hetki kirjoittaa yrityksen tarinaa, asettaa viestinnälliset tavoitteet ja tehdä tarkemmat suunnitelmat sisällöille ja niiden jakamiselle.

Kaiken uuden tekemisen ytimessä on viestintä, viestintä ja viestintä.

Kun asioista puhutaan ja viestitään, niin ne eivät pian tunnukaan enää niin uusilta, kaukaisilta ja utopistisilta. Eikä milloinkaan ei voi liikaa viestiä yrityksen sisällä tai ulkopuolella mitä ollaan tekemässä, kuka tekee ja mitä tekemisestä seuraa. Avointa, aitoa ja läpinäkyvää tekemistä arvostetaan ja se myös lunastaa helpommin paikkansa asiakkaiden muistissa ja sydämissä.

More from Johanna Lehtonen