Digitalist Network // April 26 2018

Sanoista tekoihin: Julkishallinto kokeilee vihdoinkin

Olen kokeillut kaiken näköistä. Olen kampanjoinut kuntalaisaloitteella raitioyhteyden rakentamisen puolesta ja elävöittänyt käytöstä poistettua sairaalaa. Voisin kutsua itseäni kokeilijaksi. Tämän vuoksi en voi kuvitella parempaa paikkaa työskennellä kuin Valtioneuvoston kanslian ja Motivan yhteinen Kokeilun paikka -hanke, jonka tavoitteena on saada kokeileminen entistä luonnollisemmaksi tavaksi ajatella ja toimia.

Kokeiluja tarvitaan liikuttaessa uudella maaperällä, kun ei tarkkaan tiedetä mikä on lopputulos. Kokeilut ovat siis aiemmasta poikkeavan tavan testaamista. Kokeilukulttuuriksi kutsutaan asenneilmapiiriä, joka kannustaa kehittämään, oppimaan ja kokeilemaan uusia tapoja.  

Julkishallinto on potenut kroonista kyvyttömyyttä pistää asioita toimeen. Uusien avauksien kohdalla on pelätty julkisten varojen haaskausta ja jopa virkavirhettä.  Maailman muutokset ovat kuitenkin nykyisin monisyisiä ja muutoksen suuntia on vaikea ennustaa. Siksi Suomessa on nyt myös valtion tasolla nähty, että kokeilut ovat hyvä tapa testata toimenpiteitä ennen laajempaa käyttöönottoa. Se on mahtavaa. Kokeilutoiminta nähdään tapana edistää kansalaisdemokratiaa ja kestävää muutosta.

Kokeilunpaikka.fi on verkkoalusta, johon kuka tahansa voi ehdottaa haastetta, ideaa, kokeilua ja raportoida kokeilujen oppeja. Parasta on, että Kokeilun paikka -verkkoalusta toimii avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Monilla kokeiluilla ei ole vain markkinalähtöinen näkökulma, vaan niillä todella pyritään saamaan aikaan muutosta.

Kokeilun paikka nostaa rahoitushakuihin ihmisiä, joita niissä ei ole aiemmin ollut. Tämä nähtiin kesällä toteutetussa Kiertotaloushaussa, joka nosti esiin ennakkoluulottomia kokeiluja asumisesta, liikkumisesta ja ravinnosta. Kokeiluista saadut opit raportoitiin kokeilunpaikka.fi-sivustolle. Käy tsekkaamassa – olit sitten kiinnostunut hävikkibanaanien jatkokäytöstä, yhteiskäyttöautoista tai kestävästä pukeutumisesta.

Kiertotaloushakuun osallistuneiden kokeilijoiden palaute hankkeesta osoitti kokeilukulttuurin edistämisen olevan oikeilla jäljillä. Kokeilijat kiittivät projektin osoittavan julkishallinnolta sanoista tekoihin mentaliteettia: ”Korkean tahon osoittama joustavuus ja ennakkoluulottomuus valuu kaikkialle ja antaa oikeutuksen kokeilla”.

Nyt Kokeilun paikka hakee kokeiluja, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan tekoälyn keinoin. Myöhemmin tänä vuonna haemme työllisyyttä edistäviä kokeiluja. Lisäksi sivuston kokeiluja hyödynnetään sosiaalisia ja ympäristöllisiä haasteita ratkovissa rahastoissa.

Kokeiluja toteuttavat aina yksittäiset ihmiset ja ilman heitä muutosta ei tapahdu. Kokeilun paikka on mahdollisuus meille kaikille pohtia, miten haluamme kehittää yhteiskuntaa, kotiympäristöä ja omaa osaamistamme. Nyt on kokeilun paikka.

Elli Saari,

kokeilija & viestivä asiantuntija Kokeilun paikka -hankkeessa.

*Kokeilun paikka on Valtioneuvoston kanslian ja Motiva oy:n yhteishanke, joka rohkaisee löytämään uusia ratkaisuja kestävän muutoksen edistämiseksi kokeilujen keinoin.

By Elli Saari

More from Digitalist Network