Vexi Savijoki // April 16 2018

Seniori digimaailmassa – bossanovaa älypuhelimella!

Nykylasten sanotaan syntyvän taulutietokone tai älypuhelin kädessään. Heidän maailmassaan digitaalisten viestintävälineiden opettelu tapahtuu elämän muiden perustaitojen opettelun yhteydessä. Digitaalisen maailman mahdollisuudet eivät ole kuitenkaan tarkoitettu pelkästään heille tai muille nuorille ikäluokille, vaan ihan kaikille ikäluokille. Enter ry auttaa seniorikäyttäjiä ottamaan haltuun nykyaikaisten älylaitteiden mahdollisuudet. Enter ry:n vertaisopastajana toimivalla Ilkka Veurolla on kokemusta sadoista henkilökohtaisista opastustilaisuuksista.

 

Veuron kokemuksen mukaan seniorien kanssa toimittaessa olennaista on löytää sopiva tahti ja ymmärrettävä kieli asioiden esittämiselle. Usein parhaisiin oppimistuloksiin päästään juuri kahdenkeskisissä tilaisuuksissa, joissa voidaan keskittyä yhden käyttäjän tarpeisiin. Tietotekninen käsitteistö saattaa vaatia opastajalta luovuutta, koska esim. kyberturvallisuus ja ohjelmistojen päivittäminen ovat käsitteinä vieraita. Kosketusnäytöllisten laitteiden toimintatapojen opettaminen vaatii sekin luovuutta. Eräs Veuron opastettavana olleista käyttäjistä ei heti omaksunut kosketusnäytön pyyhkäisyelettä. Rumpalin taustan omaava käyttäjä ymmärsi eleen vasta kun Veuro oivalsi kertoa, että kyseessä on vähän samanlainen liike kuin bossanovan rytmien soittamisessa.

Helpommin pankkiin, teatteriin ja matkalle

Seniorikäyttäjät käyttävät samoja digitaalisia palveluja kuin nuoremmatkin käyttäjät. Kotoa tapahtuva pankkiasiointi helpottaa elämää varsinkin silloin, kun liikkuminen on hankalaa terveydentilan tai pitkien etäisyyksien takia. Seniorit käyttävät digitaalisia kanavia paljon myös matkojen, matka- ja teatterilippujen hankintaan. Oman koneen äärellä on helpompi vertailla erilaisia lippuvaihtoehtoja omassa rauhassa.

 

Digitaalisten palvelujen suunnittelijat ja toteuttajat tuntevat Veuron kokemuksen mukaan melko huonosti seniorikäyttäjien tarpeet. Hän mainitsee ongelmiksi erityisesti seuraavat asiat:

  • Liian pieni kirjasinkoko
  • Tärkeiden toimintojen, kuten esim. uloskirjautumisen, piilottaminen
  • Liian haaleat värisävyt tärkeissä toiminnoissa
  • Prosessit ovat epäselviä: mitä minä nyt tulinkaan tilanneeksi?
  • Liian nopeasti ja varoittamatta päättyvät kirjautumiset

 

Kehittäjät osaavat nykyisin huomioida sen, että palvelujen tekstikokoa voi muuttaa. Veuro muistuttaa kuitenkin, että seniorit eivät useinkaan osaa muuttaa tekstiä isommaksi. Hän ehdottaakin, että teksti voisi olla oletuksena isompi, koska he, jotka kaipaavat pienempää tekstiä, osaavat yleensä myös itse pienentää sitä. Veuro muistuttaa myös kehittäjiä palvelujen kasvaneesta tiedonsiirtotarpeesta. Kaikille syrjäseutujen käyttäjille ei ole tarjolla nopeita laajakaistayhteyksiä tai ne ovat hinnoittelultaan vähävaraisten ulottumattomissa.

Miljoonan suomalaisen asialla

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yli 1,1 miljoonaa (2016) yli 65 vuotiasta ihmistä. Vaikka vanhemmissa ikäluokissa digitaalisten palvelujen käyttö on vähäisempää kuin nuoremmissa, käyttäjien määrä on kuitenkin koko ajan kasvamassa. Vertaisopastajat eivät aina ehdi jokaisen seniorin viereen, joten meidän digitaalisten palvelujen tekijöiden tulee kantaa oma vastuumme. Seniorikäyttäjät tulee huomioida luonnollisesti kaikkien julkisten asiointipalvelujen kehityksessä, mutta harva kaupallisenkaan palvelun tuottaja haluaisi jättää joka viidennen potentiaalisen asiakkaan digitaalisen ovensa ulkopuolelle.  

 

Seniorikäyttäjien erityistarpeet nousevat kokemuksen puutteen ohella myös iän tuomista haasteista. Näkö- ja kuuloaisti heikkenevät usein iän myötä ja myös motoriikan tarkkuus saattaa kärsiä. Seniorien huomiointi on osa saavutettavuudesta huolehtimista. Saavutettavuuden huomiointi on digitaalista yhdenvertaisuutta. Eri ihmisillä on erilaisia tarpeita. Saavutettavuuteen panostaminen parantaa poikkeuksetta myös yleistä käytettävyyttä – kaikkien käyttäjien osalta!

 

Palvelujen kehittämisessä päästään parhaaseen lopputulokseen osallistamalla erilaiset käyttäjäryhmät palvelun suunnitteluun ja testaukseen. Asiantuntija-arviointi ja käytettävyystestaus ovat hyviä työkaluja palvelun laadun varmistamiseen. Ilkka Veuro antaa myös yhden esimerkin siitä, mikä auttaa ymmärtämään paremmin seniorien tilannetta digitaalisten palvelujen käyttäjinä. Kuvittele, että kaikki käyttämäsi palvelut olisivat yhtä vaikeakäyttöisiä ja monimutkaisia kuin työpaikkasi matkalaskujärjestelmä!

 

More from Vexi Savijoki