Matti Lintulahti // April 23 2015

Sisältömarkkinoinnin trendit 2015 Suomessa

Toteutimme nyt toisena vuonna sisältömarkkinoinnin trendit kyselytutkimuksen Suomessa. Siihen vastasi tänä vuonna 266 markkinointiviestinnän päättäjiin kuuluvaa henkilöä.

Tärkeimmät löydökset:

  • Sisältömarkkinoinnin suosio kasvaa Suomessa, mutta on edelleen jäljessä markkinointiviestinnän taktiikkana Pohjois-Amerikkaa, Australiaa ja Iso-Britanniaa.
  • Käytetyimmät sisältömarkkinoinnin taktiikat ovat artikkelit omilla verkkosivuilla ja blogeissa sekä uutiskirjeet. Infografiikan suosio on kasvanut Suomessa selvästi. Infografiikka onkin Suomen tämän hetken sisältömarkkinointitrendi kyselytutkimuksemme perusteella.
  • Facebook, Linkedin ja Twitter ovat käytetyimmät sosiaalisen median kanavat. Kuluneet vuoden aikana Twitterin suosio on kasvanut merkittävästi. Maailmalla sosiaalisen median kanavia hyödynnetään edelleen enemmän kuin Suomessa.
  • Bränditietoisuus ja asiakkaiden sitouttaminen ovat sisältömarkkinoinnin tärkeimmät liiketoiminnalliset tavoitteet, mutta niiden saavuttamista ei mitata kunnolla. Yleisimmät mittarit ovat kävijämäärä omilla verkkosivustoilla, asiakastyytyväisyys ja myynnin kasvu.
  • Suomessa ongelmana on edelleen dokumentoidun sisältöstrategian puute ja Suomi on jäljessä suunnitelmallisen sisältömarkkinoinnin toteuttamisessa. Sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä vain 29 prosenttia on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian.
  • Yritykset näyttävät kuitenkin heränneen sisältöstrategian tarpeeseen, sillä 19 prosenttia vastaajista kertoo tekevänsä sisältöstrategian seuraavan 12 kuukauden kuluessa.
  • 45 prosenttia kokee tekemänsä sisältömarkkinoinnin olevan joko erittäin tehokasta tai tehokasta. Tehokkaat sisältömarkkinoijat ovat muita useammin tehneet dokumentoidun sisältöstrategian.
  • 51 prosenttia arvioi kasvattavansa sisältömarkkinoinnin budjettia seuraavan 12 kuukauden aikana.

Tutustu tuloksiin alla olevassa slideshare-esityksessä:

 

More from Matti Lintulahti