Markus Nieminen // November 08 2013

Sokeiden valtakunnassa yksisilmäinen on kuningas

Sokeiden valtakunnassa on kaksi hallitsijatyyppiä. Molemmat hallitsijatyypit ovat meille kaikille tuttuja. Törmäämme niihin jatkuvasti. Keskustelemme niistä alituiseen. Hallitsijoita on olemassa ulkoisia ja sisäisiä, valtakunnallisia ja kansainvälisiä.

Hallitsijoista ensimmäinen hallitsee valtakuntaansa voiman ja väkivallan kautta. Hän ottaa eikä anna. Despoottimainen tapa johtaa. Armeijan ja voutien lisäksi hallitsijalla on vahvin ase mitä maanpäällä voi olla. Tarinat. Tarinat joilla ylläpidetään pelkoa ja järjestystä. Hallitsija kertoo absoluuttisen totuuden ja viestiä viedään eteenpäin pakkotoistolla ja kätyreillä.

Jälkimmäinen hallitsija hallitsee valtakuntaa kuuntelemalla ja keskustelemalla. Alamaiset kysyvät neuvoa ja suuri viisas kuningas kertoo. Rahaa hallitsija ei ota, vaan pyytää. Raha käytetään yhteiseen hyvään, valtakunnan kehitykseen. Yhteisellä tiellä kaikki ovat kuninkaita, menestys on taattu. Jopa rajojen ulkopuoliset uhat ovat voitettavissa.

Tälläkin hallitsijalla on työkalunaan tarinat. Niiden sisältö ja tarkoitusperät ovat vain erilaiset verrattuna toiseen hallitsijaan. Nämä tarinat voimaannuttavat, valavat uskoa, tuovat valoa ja antavat viisautta. Jälkimmäinen hallitsija ei halua pitää alamaisiaan alamaisina, vaan vertaisinaan. Hän haluaa että koko kansakunta oppii näkemään.

Minkälaisessa valtakunnassa sinun toimialasi on? Kuka on sinun kuninkaasi? Kukoistaako valtakuntasi?

More from Markus Nieminen