Ville Tolvanen // June 02 2015

Sosiaalinen pääoma

Teknologia kypsyi viimeisten viiden vuoden aikana vaiheeseen, jossa ihmiset rupesivat hamstraamaan sitä.

Älykoti syntyi päätelaitteiden ja yhteyksien myyntilukujen perusteella hetkessä. Verkko punottaa ja kuluttajat siirtyvät ryminällä sähköisten palveluiden pariin.

Kirjoitin sosiaalisesta pääomasta henkilökohtaisesta näkökulmasta. Pohditaanpa sitä vähän suuremmasta ja yhteisestä näkökulmasta. Sosiaalista mediaa voisi luonnehtia yhdeksi verkon suurimmista profetioista. Ihmiset löytävät toisensa erilaisten sähköisten alustojen ja yhteisöjen avulla.

Unohda yksittäiset palvelut ja katso isompaa kuvaa. Verkosta löydät ammatillisia yhteisöjä, avoimia toritapahtumia, kauppapaikkoja ja seuraa ajasta ja paikasta riippumatta. Ei siis pelkkää nettiseuraa vaan aitoa kanssakäymistä arvokkaiden ja kiinnostavien ihmisten joukossa.

Mitä tapahtuu kun ihmiset saavat yhteyden toisiinsa? Ajan ja paikan merkitys vähenee. Kenenkään ei aina ja välttämättä tarvitse olla samaan aikaan samassa paikassa. Kauppaa tai kumppanuutta voidaan luoda joustavasti osapuolien tarpeiden mukaisesti. Sijainti muuttuu myös toisarvoiseksi. Kaikki ovat halutessaan tekemisen ja tapahtumien keskipisteessä.

On vanhanaikaista ajatella verkkoa kaupan, median tai viestinnän yksittäisenä kanavana.

Verkkoon on vietävä nopeasti kokonaisia palveluketjuja. Asiakaspalvelua, myynti, markkinointia, asiointia, tuotekehitystä ja niiden yhdistelmiä. Aika, ympäristö ja suurin osa kuluttajista on siihen valmiita.

Oppimalla ja tottumalla asiointiin verkossa palveluita haluavien joukko kasvaa nopeasti. On aika ryhtyä todenteolla murtamaan vanhaa ja luomaan uutta, joka on parempaa, enemmän ja tehokkaammin. Verkosta voi syntyä parempaa tuottavuutta vain vanhaa korvaamalla. Täydentävät kanava-hajatukset vain luovat lisää uusia kustannuksia.

Data tai paremmin sanottu siitä jalostettu tieto on liiketoiminnan uusi öljy.

Johtamalla tietoa ja hyödyntämällä sitä reaaliaikaisesti niin markkinoinnissa, asiakaspalvelussa kuin kehittämisessäkin löydetään uusia asiakkaita, luodaan onnistumisia asiakaskokemuksissa ja muututaan aidosti asiakaslähtöiseksi. Kaiken liiketoiminnan keskiöön syntyy asiakastietoa ja sitä taidolla johtamalla kestäviä asiakassuhteita.

Asiakassuhteet määrittelevät jatkossa yrityksen kilpailukyvyn ja menestymisen. Vanha ajattelu asiakassuhteen jatkumisesta, perustumisesta hyvää sijaintiin tai tottumukseen johtaa romukoppaan. Kuluttaja on opportunisti, joka etsii jatkuvasti itselleen parempia kokemuksia.

Liiketoiminta verkossa synnyttää yrityksille ja yhteisöille sosiaalisen pääoman taseen. Kuinka monta asiakasta meillä on? Kuinka monta kävijää? Moniko seuraa meitä tai saa viestimme? Miten saamme äänemme kuuluviin arjessa ja juhlassa? Verkko synnyttää asiakkuuksien jättiläisiä ja globaaleja kilpailijoita. Ainoa ja paras tapa menestyä on yhdistää yrityksen kilpailuetuja.

Ole siis kuluttajalle aina lähellä ja tarjoa paras tapa asioida ajasta, paikasta ja sijainnista riippumatta.

Puhun tänään Amsterdamissa aiheesta otsikolla ”Social Media – The Next big thing?”

More from Ville Tolvanen