Johanna Lehtonen // December 23 2016

Suomessa osataan ottaa askeleet uuteen maailmaan

Tammikuussa 2017 Petteri Poutiaisella tulee vuosi täyteen Suomen Salesforcen vetovastuuta. Ennen Salesforcea innovatiivinen ja näkemyksellinen Poutiainen on ehtinyt olemaan mukana innovaattorina monessa yrityshankkeessa. Kokemusta hänellä on myös eri tehtävistä 18 vuoden ajalta Oraclelta.

Salesforcen tulevien vuosien rohkeat kasvuvisiot sekä kannustava yrityskulttuuri houkuttelivat Poutiaisen Suomen Salesforcen vetäjäksi. Salesforce on Poutiaiselle kuin iso start-up, jossa hän pystyy hyödyntämään kaikkia uransa aikana karttuneita oppejaan sekä rakentamaan uutta. Kuluvan vuoden aikana inspiroivaa työtä on riittänyt ja Salesforcen kasvuvauhti on ollut hurja.

Poutiaiselle on tärkeää luoda mahdollisimman luova ja positiivinen työilmapiiri. Ihmiset tekevät töitä enemmän ja sitoutuvat, mitä parempi fiilis heillä on. Yrityksen arjessa on hyvä miettiä yksinkertaisia ja pieniä asioita, joita voidaan tehdä vähän erilailla. Ihmiset kyllä muistavat ne pienet asiat, Poutiainen muistuttaa.

Positiivista kehitystä asenteista ja teknologian hyödyntämisessä

Poutiainen näkee, että viimeisen kahden vuoden aikana Suomessa on tapahtunut valtavasti positiivista asennemuutosta teknologian hyödyntämistä kohtaan. Todella monessa yrityksessä digitalisaation mahdollisuudet otetaan vakavasti johtoryhmätasolla sekä hallituksissa. Näissä yrityksissä on otettu askeleita uuteen maailmaan ja pystytään kyseenalaistamaan vanhat tavat toimia. Yrityksissä myös mietitään vakavasti mistä löytyy vahvaa kasvua, Poutiainen kertoo.

Tämän vuoden Slush-tapahtuma todisti Poutiaisen näkemyksiä. Paikalla Slushissa oli monta isoa perinteisen toimialan yritystä ja hallitusten jäseniä. Slush nähdään isona mahdollisuutena ja myös start-up -yhteistyö otetaan vakavasti. Teknologinen vallankumous todella on mahdollisuus, mikä näkyy perinteisissäkin firmoissa. Esimerkkinä tästä Poutiainen mainitsee äskettäin lanseeratun OP:n sähköauto -palvelun, joka on mielenkiintoinen muutos OP:n strategiassa.

Hyvin harva suomalainen yritys uinuu enää ruususen unta ja uskoo, että vanha toimintamalli ja sen tehostaminen riittää. Tilanne Suomen kannalta on hieno, sillä yrityksissä on annettu lupa innovoida. Uudet ajatukset saadaan tuotantoon, eivätkä jää vain ideointitasolle. Salesforcen asiakaskunnasta muun muassa Kone, Metso ja Happy or Not ovat viimeisten vuosia aikana hyödyntäneet todella hienosti teknologian mahdollisuuksia. Paljon muutosta on tapahtunut ja on myös juuri nyt tapahtumassa, Poutiainen summaa.

Nykyteknologia mahdollistaa todella nopean kokeilukulttuurin

Eniten on muuttunut uusien innovaatioiden kehityssykli. Ennen teknologia ei mahdollistanut nopeita kokeiluja. Nykyteknologia mahdollistaa todella nopeita liikkeitä. Salesforcella voidaan kehittää ja toteuttaa asiakkaille uusia applikaatioita muutamissa päivissä, Poutiainen kertoo.

Esimerkiksi KLM:n kanssa järjestettiin ”Build an App in a Day” sessio, jossa havainnoitiin lentäjien ja lentohenkilökunnan työarkea päivän ajan, ja jo seuraavana päivänä KLM:lle annettiin ensimmäinen versio sovelluksesta kokeiluun. Sovellusta testattiin käytännössä siten, että kellotettiin koneen “gate”-aikaa ilman appia sekä appin kanssa. Vertailun tuloksena todettiin huomattava parannus. Nykyteknologia on tuonut mukanaan ison muutoksen. Teknologia on helppokäyttöistä, uusia ideoita on helppo kokeilla, prosessien mallintaminen ei maksa juuri mitään ja tekoälyn hyödyntäminen tekee tuloaan.

Ekosysteemi-ajattelu ja yhteisöllisyys vahvassa kasvussa

Poutiainen mainitsee Digitalist Networkin hyvänä esimerkkinä ekosysteemistä, johon kaikki ideat ja ajatukset ovat tervetulleita. Digitalist Networkissa ideoita voidaan yhdessä sparrailla sekä helposti testata oivallusten toimivuutta ja sillä on myös tärkeä rooli tuoda oikeanlaista alustatalous-ajattelua Suomeen.

Moni yrityskin allekirjoittaa ekosysteemi-ajattelun ja tietää, että innovaatioita syntyy myös yritysten ulkopuolella. Yrityksillä on yhä enemmän ajatuksia ekosysteemeistä, jossa ideoidaan yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi Wärtsilä, Nokia ja Navis jakavat hienosti oman yhteisöidensä kanssa ideoita ja rakentavat yhdessä uutta liiketoimintaa.

Erittäin lupaava vuosi 2017 tulossa

Vuosi 2017 näyttää Poutiaisen mielestä erittäin lupaavalta. Jos katsotaan Suomen kannalta tilannetta myös seuraavat kolme vuotta eteenpäin, niin suunta on todella oikea. Suomessa on nähty valo ja annettu lupa tehdä asioita. Verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin sekä Saksaan, Suomi on erittäin hyvin teknologisesti positioitunut. Kunhan vain uskalletaan painaa kaasua ja nostaa esille kaikkia niitä hienoja asioita, mitä täällä keksitään ja kehitetään, Poutiainen muistuttaa.

Digitalistiin Petteria haastatteli Johanna Lehtonen

More from Johanna Lehtonen