Matti Lintulahti // September 20 2013

Tarinoiden avulla parempaan asiakaskokemukseen

Miksi yritykset tarvitsevat tarinankertojia? Koska ihmiset ostavat mielummin niiltä yrityksiltä, jotka pystyvät vastamaan kysymykseen miksi ostaisin sinulta, kuin niiltä yrityksiltä, jotka vastaavat kysymykseen mitä voisin ostaa sinulta.

Tämän vuoksi Apple on menestynyt paremmin kuin Nokia tai Sony, Red Bull pystyy myymään energiajuomia vuosi vuodelta enemmän ja IBM on aina vaihtoehtona kun rakennetaan parempaa älykkäämpää tulevaisuutta. Tämän vuoksi Varustelekasta on kasvanut Euroopan suurin armeijan ylijäämäkaman verkkokauppa, Stockmannin verkkokauppa ei menesty, Tiimari meni konkurssiin, ja Novita kasvaa taantumassakin.

Kyse ei ole sattumasta. Kyse on päämäärätietoisesta strategisesta kehittämisestä ja yrityksen johtamisesta vastaamaan kysymykseen miksi kysymyksen mitä sijaan. Ilman tarinankerronnan tajua miksi-kysymykseen ei voi vastata.

Koska ihmiset ostavat mielummin niiltä yrityksiltä, jotka pystyvät vastamaan kysymykseen miksi ostaisin sinulta, sisältömarkkinoinniksi kutsuttu toimintamalli palvella asiakasta toimii paremmin kuin perinteinen yksisuuntainen mainonta.

Sisältömarkkinointi on sanana kuitenkin huono, koska se viittaa siihen, että sisältöjen avulla markkinoidaan yritystä, vaikka sisältöjen avulla pitäisi kokonaistaltaisesta rakentaa parempaa asiakaskokemusta asiakkuuden kaikissa vaiheissa. Tämä ei onnistu ennen kuin sisällöt ja tarinankerronta on osa koko yrityksen ydintä ja jokaisen toimintatapaa.

Sisältöjen avulla yritys voi tehdä tuotekehitystä, parantaa asiakaspalvelua, tehostaa myyntiä, ohjata omia työntekijöitä haluttuun suuntaan, sitouttaa parhaita asiakkaita, luoda parempaa asiakaskokemusta, käydä vuoropuhelua asiakkaidensa kanssa ja auttaa markkinointia rakentamalla omaa mediaa, jonka avulla tavoittaa asiakkaansa suoraan ilman perinteisen median yhä kalliimpaa ja tehottomampaa mainoskanavaa.

Yrityksen rakentaminen tarinaksi ei kuitenkaan ole helppoa. Se vaatii taitoa, pitkäjänteistä tekemistä, luopumista vanhasta ja riskin ottamista. Yrittäjähenkeä. Asiakkaan asettamista sankariksi kaiken keskelle. Oletko valmis? Uskallatko menestyä?

More from Matti Lintulahti