Eetu Karppanen // October 22 2013

Tue asiantuntijoita sosiaalisessa mediassa!

Organisaatiot ovat joutuneet tilanteeseen, jossa taisteluja käydään tuulimyllyjä vastaan. Digitaalisen murroksen ja erityisesti sosiaalisen median saapuminen suuresta maailmasta on tullut konkreettisesti meidänkin markkinakentälle. Tilanne taas on alkanut edellyttämään uudenlaista viestintää uusissa kanavissa omien kohderyhmien kanssa.

Haasteellista tämä on erityisesti asiantuntija-aloilla, joissa käydään painiottelua jo yksittäisen henkilön käyttötaitojen puitteissa. Jopa milleniaalit kokevat välillä kynnyksenä tarttua uusiin laitteisiin ja käyttöönottaa kanavia, tämä kynnys vain on vieläkin suurempi sukupolvien välillä.

Jokaiselta asiantuntijalta löytyy kuitenkin osaamisensa puitteissa omat mielipiteet, ajatukset sekä tietoa ja taitoa, jota jakaa eteenpäin. Haasteet organisaatioille syntyvätkin niiden henkilöiden myötä, joilla on halua lähteä mukaan sosiaaliseen mediaan. Organisaatioiden pitäisikin saada luotua kokonaiskuva siitä, kuinka omia työntekijöitä voitaisiin tukea sosiaalisessa mediassa.

Stuart McRae (IBM:n Executive Collaboration & Social Business Evangelist) kertoi toimistollamme käydessään, että IBM:n tavoitetila on se, että he voisivat tukea omia asiantuntijoitaan sosiaalisen median käyttöönotossa. Ajatuksen päämääränä on tarjota yrityksen omille asiantuntijoille mahdollisuus mennä sosiaalisen mediaan näyttämään omaa osamistaan, jota he tällöin samalla peilaavat työnantajayritykseensä. Monta asiantuntijaa vahvistamassa kuvaa organisaation ammattitaidosta.

Aiheeseen liittyen olemme tehneet työnantajani Okimo Clinicin ja mobiilisovellus Pivon kanssa yhdessä selvityksen koskien mielipidevaikuttajista sosiaalisessa mediassa. Selvitykseen läpikäytiin globaalisti yli 300 Thought Leaderin sosiaalisen median tilit, josta yhtenä merkittävänä huomiona kävi ilmi, että usein yksittäisen asiantuntijan seuraajamäärät voivat kasvaa omaa organisaatiotaan suuremmaksi.

Ilmiönä organisaatiot henkilöityvät entistä vahvemmin omiin asiantuntijoihinsa.

Nämä henkilöt rakentavat omalla toiminnallaan ulospäin kuvaa organisaatiosta ja heidän osaamisestaan. Tämänkaltainen ilmiö on toki luonnollista, sillä kasvojen saaminen organisaatioille toimii eri tilanteissa niin positiivisesti kuin negatiivisesti.

Erityisesti heikomman presenssin omaaville organisaatioille onnistunut henkilöityminen vaikuttavaan asiantuntijaan voi taata myös suoraa hyötyä. Myös median on helpompaa tukeutua asiantuntijaan, sillä uutisia saadaan paremmin aikaiseksi esimerkiksi toimitusjohtajan suorasta kommentista, kuin viestintäosaston sliipatusta versiosta.

Nykyisessä läsnäolemisen mallissa on myös ongelmakohtansa, erityisesti kun työntekijä päättää vaihtaa työpaikkaansa. Esimerkkinä Californiasta vuoden 2012 tammikuussa Phonedog:in työntekijällä Noah Kravitzilla oli Twitterissä nimimerkillä @Phonedog_Noah yli 17 000 seuraajaa. Yhteisymmärryksessä tapahtunut irtisanoutuminen muuttui siinä vaiheessa, kun Noahin nimimerkki vaihtui @noahkravitz:iksi, jolloin entinen työnantaja haastoi hänet oikeuteen. Phonedog vaati 340 000 dollaria vedoten mm. siihen, että seuraajamäärät olivat kasvatettu Kravitzin työskennellessä heillä. Oikeusjuttu sovittiin Kravitzin eduksi niin, että hän sai pitää Twitter-tilinsä ja seuraajansa.

Edeltävä tarina on kuitenkin vain yksi esimerkki siitä, miten tärkeää organisaatioissa olisi tehdä sisäiset toimintamallit sekä sopimukset työntekijöiden kanssa siitä, kuinka sosiaaliseen median kanssa toimitaan – myös työsuhteen jälkeen.

Kokonaisuutena kaikki tämä onkin isona haasteena organisaatioiden viestintäkulttuurissa. Uskallus luottaa siihen, että ulospäin meneviä viestejä ei voida enää kuljettaa usean ihmisen hyväksyttämänä, vaan kontaktit kohdeyleisöön luodaan sosiaalisessa mediassa ensisijaisesti yksittäisten ihmisten kautta.

Aiemmin mainitsemastani selvityksestä muodostui yli 50-sivuinen opas, jonka tavoitteena oli saada konkreettisia työkaluja, parhaita vinkkejä ja antaa tukea suomalaisille asiantuntijoille oman sosiaalisen median käyttöönotossa. Toivottavasti myös te muut Digitalistit saatte poimittua oppaasta itsellenne hyötyjä.

http://www.slideshare.net/PivoLompakko/pivo-selvitys-final

 

 

More from Eetu Karppanen