Johanna Lehtonen // July 18 2017

Tulevaisuuden palapeli rakennetaan digitalisaation päälle

Elämme informaatiotulvassa ja infokaaoksessa. Tai ainakin kaaokselta se saattaa välillä vaikuttaa, kun uutta asiaa, termistöä, tutkimustulosta ja uutista pukkaa päivittäin eri viestimistä ja ympäristöistä. Koska kaikkea uutta ei pysty omaksumaan hetkessä, niin millä tunnistaa ne tärkeimmät uudet asiat, joita olisi syytä edistää lyhyellä aikajänteellä? Entä mille asioille taas voisi antaa hieman aikaa ja katsoa mihin ne kehittyvät ja johtavat?

Oikeaa reseptiä nopean tai pitkän tähtäimen reagointiin tuskin pystyy kukaan tällä hetkellä antamaan. Kunkin yrityksen tehtävänä on koota oma tulevaisuuden palapelinsä. Jokainen voi kuitenkin infomeressä uidessaan havainnoida ja tarkkailla, mitkä uudet liiketoimintamahdollisuudet leviävät maailmalla, ja miten nämä uudet asiat voisivat vaikuttaa omaan toimialaan. Tärkeää olisi myös pystyä hahmottamaan, mitkä ilmiöt ja asiat liittyvät toisiinsa ja millä tavalla.

Digitalisaatio uuden tekemisen mahdollistajana

Digitalisaatio on yksi isoimmista ihmiskunnan tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä, josta olemme nähneet vasta vain alkutahdit. Yksi digitalisaation hienoimmista piirteistä on, että se mahdollistaa täysin uudenlaisten palveluiden tuottamisen, ja tulee näin merkittävästi helpottamaan ja auttamaan meidän kaikkien arkea elämänlaatuamme parantaen.

Digitalisaatio tuo myös ihmiset eri puolilta maailmaan yhteen, jolloin yritysten markkinat ovat lähtökohtaisesti heti alkuhetkestä globaalit ja kilpailukentällä ei toimikaan enää vain ne yhdet ja samat pelurit. Kenttä elää päivittäin ja kilpailijoita ovat kaikki yritykset, jotka haluavat anastaa osansa ihmisten huomiosta, ajasta ja sydämestä.

Työyhteisöt muuttuvat kasvualustoiksi

Kolikon kääntöpuolella digitalisaatio tulee myös murtamaan ja muokkaamaan monia toimialoja sekä työtehtäviä. Käynnissä olevat keskustelut digitaalisen ajan johtamistavoista ja yrityskulttuureista liittyvät vahvasti siihen, miten yrityksissä pystytään luomaan otollinen maaperä tulevaisuuden kilpailukykyisille työyhteisöille. Kyky mentoroida ja sparrata sekä asettua toisen asemaan korostuvat, sillä jokainen meistä tekee omaa matkaansa muuttuvassa maailmassa ja myös askelmia portailla otetaan eri tahdissa.

“Työyhteisöissä ei enää suoriteta kahdeksasta neljään, vaan yrityksissä käydään jatkuvaa reaaliaikaista dialogia työtekijöiden, asiakkaiden, kumppaneiden sidosryhmien kesken tämän viikon tai tulevan kuukauden pelistrategiasta.”

Dataan pohjautuva ymmärrys ja tulevan mallinnus antavat liiketoiminnalle siivet

Koska tulevaisuus on enemmän tai vähemmän bittejä ja erittäin paljon dataa kohtaamispisteistä niin fyysisessä kuin digitaalisessa maailmassakin, ovat kaikki yritykset yhtä etuoikeutettuja datan hyödyntämiseen. Dataa hyödynnettäessä pitäisi pystyä katsomaan aina eteenpäin ja eri tutkimusmetodein valita ne sopivimmat tavat kerätä ja analysoida tietoa. Ihmisaivot eivät yksistään pysty enää tänä päivänäkään hahmottamaan ihmisten ostokäyttäytymisprosessin hemmetillistä hässäkkää, vaan ymmärrys vaatii koneälyä, mallinnusta sekä automatisointia myös.

Asiakkaiden nälkä kohdennetummalle ja juuri heitä palvelevalle tiedolle kasvaa sekä odotukset yritysten palveluiden tasosta lisääntyvät. Tieto onnistuneista ja epäonnistuneista palvelukokemuksista leviävät sosiaalisen median kautta sadoille ja tuhansille potentiaalisille asiakkaille. Dataan pohjautuva yhtenäinen ja sujuva palveluprosessi kaikissa asiakaskohtaamisissa tuleekin olemaan yksi isoimmista haasteista yrityksille tulevina vuosina.

More from Johanna Lehtonen